NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Uwaga! Zmiana godzin dyżurów prawnika

  • PDF

Od 10 marca 2014 r. prawnik ZR Helena Rajczyk dyżuruje:

poniedziałek od 1030 do 1430

wtorek od 1030 do 1430

czwartek od 830 do 1430

Panie Putin, opanuj sie pan!

  • PDF

Przed ambasada Rosji w Warszawie zebrało się w sobotę 8 marca kilka tysięcy związkowców „S”. W tej grupie było 150 uczestników pikiety z  Regionu NSZZ „S” Śląska Opolskiego. Wraz ze związkowcami z Opolszczyzny w pikiecie uczestniczyli ukraińscy studenci Uniwersytetu Opolskiego i ukraińscy stażyści pracujący w ZCW Górażdże.Najmłodszymi uczestnikami pikiety byli Aleksander (5 lat) i Kacper (6 lat), którzy do Warszawy pojechali z tatą Marcinem Laskowskim - przewodniczącym MOZ NSZZ "Solidarność" przy Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu oraz Sebastian (6 lat) z Głuchołaz, który był z babcią Ewą i dziadkiem Michałem Jaworskimi.

Związkowcy z całej Polski pojechali, by zaprotestować przeciwko agresji na wolną Ukrainę i domagać się zdecydowanych działań polityków UE, w tym sankcji ekonomicznych dla Rosji.

 

Poprawiony: czwartek, 13 marca 2014 07:57 Więcej…

Upamietnią Hieronima Dekutowskiego

  • PDF

W Nysie powstał Społeczny Komitet Wbudowania Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej majora Hieronima Dekutowskiego „Zaporę”.  Tablica zostanie wmurowana na ścianie budynku, w którym został pojmany.  Major Dekutowski 16 września 1947 r.  padł ofiarą prowokacji Urzędu Bezpieczeństwa, wciągnięty w pułapkę przez jednego ze swoich podwładnych, który był agentem bezpieki. „Zapora” i jego koledzy zostali aresztowani w Nysie. Po bestialskim śledztwie skazany na śmierć. Zamordowany 7 marca 1949 r. wraz z sześcioma podkomendnymi. W chwili śmierci miał 31 lat.

Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć Komitet i przyczynić się do upamiętnienia jednego z żołnierzy niezłomnych prosimy o kontakt z Oddziałem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Nysie, ul. Moniuszki 4 u, tel./fax 77 43 52 722.

Poprawiony: wtorek, 04 marca 2014 11:52 Więcej…

Poparcie dla Ukrainy

  • PDF

KOMUNIKAT Nr 1/2014

ws. Pikiety pod Ambasadą Rosji w Warszawie w dniu 8 marca 2014 r.

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego organizuje wyjazd na ogólnopolską pikietę „Solidarności” pod ambasadą Rosji.

Chętnych na wyjazd  zapisujemy do dnia 6 marca 2014 r.(czwartek) do godz. 14.00 telefonicznie pod nr tel.77 42 32 860 lub osobiście w siedzibie Zarządu Regionu Opolu, ul. Damrota 4 .

Na terenie województwa wyjazdy organizują  i zapisy prowadzą  Oddziały Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego

Wyjazd z Opola nastąpi w sobotę 8 marca 2014 r. godz. 7.30 z placu za „Biedronką” ul. 1- Maja

Koordynatorem wyjazdu na Pikietę jest z-ca przewodniczącego ZR  Grzegorz Adamczyk tel. kom.  606 394 272, lub 77 4232860

Poprawiony: wtorek, 04 marca 2014 08:45 Więcej…

Upadłość likwidacyjna Taboru Szynowego

  • PDF

Dziś (27.02) Sąd Rejonowy w Opolu wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Taboru Szynowego. Jednocześnie ustanowiono sędziego komisarza, została nim sędzia Małgorzata Kątna, oraz syndyka masy upadłościowej Jerzego Pałysa.

Upadłość likwidacyjna oznacza, że syndyk wystąpi do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o fundusze na pensje dla 350 pracowników, którzy od listopada nie otrzymywali wynagrodzeń.

 

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2014 14:09 Więcej…

Pamietajmy o żołnierzach wyklętych!

  • PDF

1 marca po raz trzeci obchodzimy święto poświęcone żołnierzom niezłomnym. Święto to ma upamiętniać rocznice wykonania przez funkcjonariuszy UB wyroku śmierci na przywódcach organizacji Wolność i Niezawisłość. 2 marca 1951 r. siedmiu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN zostało zastrzelonych w więzieniu na ul. Rakowickiej w Warszawie.

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2014 12:49

Pomoc dla Ukrainy

  • PDF

Regiony nadgraniczne „Solidarności” przygotowują konwój z transportem humanitarnym na Ukrainę. Będą to przede wszystkim środki opatrunkowe i materiały pierwszej pomocy medycznej. Pierwszy transport powinien wyruszyć już wkrótce  i zostanie sfinansowany ze zbiórki wśród członków Związku. „Solidarność” przy pomocy współpracujących z nami osób uczestniczących w wielu misjach wojskowych wspomoże również ewakuację Polaków znajdujących się zagrożonych rejonach. Szczególnie studentów i osób pracujących na Ukrainie.

Poprawiony: czwartek, 27 lutego 2014 12:45 Więcej…

Puste obietnice po raz kolejny

  • PDF

W poniedziałek 24 lutego na konta pracowników Taboru Szynowego  w Opolu miały wpłynąć zaległe wynagrodzenia, tak obiecał przedstawiciel nowego właściciela grupy Leo Maks. – Właściciel po raz kolejny nie dotrzymał słowa a pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń od grudnia – powiedział Marek Stelmach przewodniczący Podzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Taborze Szynowym. Jego zdaniem najlepszym rozwiązanie byłoby, gdyby sąd ogłosił likwidację. – Wtedy z funduszu świadczeń pracowniczych zatrudnieni otrzymaliby zaległe pensje. Majątku pilnowałby syndyk a pracownicy otrzymaliby odprawy - argumentował.

 

Poprawiony: wtorek, 25 lutego 2014 07:47 Więcej…

Nie żyje Stanisław Dobrzyński

  • PDF

od lewej: Jerzy Deptuła, Eugeniusz Głowicki z żoną, Bożena Kawka, Tadeusz Drozdowski, Danuta Balicka, Stanisław i Janina Dobrzyńscy


Z ogromnym żalem i bólem przejęliśmy wiadomość, że w Kanadzie zmarł STANISŁAW DOBRZYŃSKI, współzałożyciel Kluczborskiej Solidarności, przewodniczący MKZ od marca 1981, przewodniczący Związku w PKS w Kluczborku.

Stanisław Dobrzyński został internowany w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Początkowo był osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu a w styczniu 1982 r. przewieziony do Zakładu Karnego w Nysie.  W tym czasie na wolności aktywnie działała jego żona Janina m.in. kolportując ulotki.

W 1983 roku Stanisław Dobrzyński wyemigrował do Kanady, gdzie zmarł w lutym 2014 r.

Wyrazy głębokiego współczucia RODZINIE

składa

Rada Oddziału Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w Kluczborku

Źródło informacji i zdjęcie ze strony: www.nadstobrawa.za.pl


Poprawiony: poniedziałek, 24 lutego 2014 10:41