NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wniosek o emeryturę z datą wsteczną? Tak, ale tylko podczas pandemii

  • PDF

Podczas pandemii wiele osób osiągnęło wiek emerytalny, a jednocześnie miało trudności ze złożeniem wniosku o przyznanie i wypłatę emerytury. Czy to oznacza, że straciły czas i pieniądze? Niekoniecznie, bo ZUS może wyliczyć świadczenie z datą wsteczną. Więcej…

Pensje pracowników zróżnicowane ze względu na lokalizację mogą naruszać zasadę równego traktowania

  • PDF

3 czerwca 20201 r. zapadł wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-624/19), który uznał, że jeśli warunki wynagradzania zależą od konkretnego pracodawcy, to płace pracowników różnej płci, wykonujących taką samą pracę lub o takiej samej wartości, mogą być porównywane, nawet jeżeli osoby te są zatrudnione w różnych zakładach należących do jednej firmy. Podobne stanowisko wyraża Główna Inspekcja Pracy (zob. Dziennik Gazeta Prawna z 23 września 2021 r., nr 185 (5593). Więcej…

Edukacyjno - integracyjny wyjazd

  • PDF

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność"  Pracowników Oświaty i Wychowania w Opolu z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej w sobotę 25 września zorganizowała wyjazd edukacyjno – integracyjny do Wrocławia.

Poprawiony: środa, 29 września 2021 08:14 Więcej…

W październiku ZUS wypłaci wyrównania dla czerwcowych emerytów

  • PDF

Za kilka dni ZUS rozpocznie wypłatę emerytur wraz z wyrównaniem od czerwca tego roku. Zakład z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach przyznane w tym roku czerwcowe emerytury.

Poprawiony: wtorek, 28 września 2021 07:48 Więcej…

PUNCS zaprasza na tegoroczne zajęcia

  • PDF

Powszechny Uniwersytet Nauczania Chrześcijańsko Społecznego (PUNCS) rozpoczyna kolejny rok swojej działalności. Jego misją jest wdrażanie zasad chrześcijańskiej myśli społecznej w życie gospodarcze i społeczne oraz formowanie i budowanie środowiska animatorów takich zmian w Polsce i za granicą. Więcej…

Trzecia dawka szczepionki dla osób 50+ i medyków. Czy rzeczywiście jest potrzebna?

  • PDF

Od piątku (24.09) osoby, które ukończyły 50 lat oraz wszyscy medycy będą mogli zarejestrować się na podanie trzeciej dawki przeciwko COVID-19. Warunkiem jest odstęp 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia.Na pytania związane z trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19 odpowiada prof. Joanna Maria Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB, podlaska konsultant w dziedzinie epidemiologii. Więcej…

Uchwały i Stanowiska XXIX WZD R NSZZ „Solidarność" Śląska Opolskiego

  • PDF

Delegaci podczas XXIX Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Ślaska Opolskiego podjęli 20 uchwał i przyjęli 6 stanowisk.

Poprawiony: piątek, 24 września 2021 08:29 Więcej…

Alfred Bujara: „To było niezwykle ważne głosowanie dla setek tysięcy pracowników handlu”

  • PDF

17 września Sejm przyjął nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Uszczelnienia przepisów od wielu miesięcy domagała się handlowa „Solidarność”. Przed głosowaniem związkowcy odwiedzili biura klubów parlamentarnych i kół poselskich znajdujące się w budynkach Sejmu i apelowali do posłów o poparcie nowelizacji.

Poprawiony: czwartek, 23 września 2021 11:17 Więcej…

Kondolencje

  • PDF
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach.“

W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć bliskiej osoby,

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy

Cecylii Gonet

Przewodniczącej ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego

 

z powodu śmierci BRATOWEJ


składają współpracownicy, koleżanki i koledzy

z Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śl. Opolskiego

Poprawiony: środa, 22 września 2021 08:22