NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Kondolencje

  • PDF

Koledze

ŁUKASZOWI LATAWSKIEMU

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nysie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy

z powodu śmierci

MAMY

składają

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego

oraz koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Wystawa z okazji 35.lecia Solidarności

  • PDF

W związku z przygotowywaną zmianą ekspozycji z okazji 35. lecia powstania NSZZ „Solidarność” w „Izbie Pamięci” w Kędzierzynie – Koźlu zwracamy się do członków Związku z prośbą o udostępnienie eksponatów związanych z historią „Solidarności”. Każdy eksponat zostanie opisany i podpisany nazwiskiem osoby, która go wypożyczyła.

Gratulacje Solidarności dla prezydenta elekta

  • PDF

„Z wielką radością przyjęliśmy decyzję Polaków o wyborze Pana na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”- napisał Piotr Duda do Andrzeja Dudy. W środę 24 czerwca szef Związku spotkał się z prezydentem elektem, wręczył mu list gratulacyjny oraz statuetkę „Robotnika zwycięzcy” i zadeklarował wsparcie w realizacji programu wyborczego oraz podpisanej z Komisja Krajową NSZZ „Solidarność” umowy.

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2015 08:23 Więcej…

Szkolenie podstawowe

  • PDF

Trzy dni (22-24 czerwca 2015 roku) trwało szkolenie podstawowe dla nowo wybranych przewodniczących Komisji Zakładowych na kadencję 2014 –2018. W szkoleniu uczestniczyło 19 związkowców „S” z Regionu Śląska Opolskiego. Warsztaty prowadził Grzegorz Adamczyk – z-ca przewodniczącego ZR, trener związkowy. W drugim dniu uczestników szkolenia odwiedziła przewodnicząca ZR Cecylia Gonet.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 12:30 Więcej…

WZD Sekcji Krajowej SANEPID-ów

  • PDF

W Bałtowie w województwie świętokrzyskim w dniach 12-13 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność”. W obradach uczestniczyli delegaci z całej Polski pracujący w Wojewódzkich i Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (MOZ NSZZ „Solidarność” przy WSSE w Opolu reprezentował Krzysztof Niemczyk – na co dzień pracownik PSSE w Nysie), zaproszeni goście: Maria Ochman – Przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia, Waldemar Bartosz – Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Przedstawiciel Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Wśród poruszanych tematów były głównie sprawy pracownicze, fatalna kondycja finansowa Inspekcji Sanitarnej trwająca od lat oraz ustawa o zdrowiu publicznym.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 08:50 Więcej…

Komunikat

  • PDF

Informujemy, że w dniach od 22.o6 do 2.07 prawnik ZR Helena Rajczuk przebywać będzie na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie porad prawnych udziela radca prawny Alicja Nabzdyk - Kaczmarek w środy i piątki.

Hołd Patronowi

  • PDF

W drugim dniu posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, odbywającej się w Toruniu jej członkowie złożyli kwiaty pod toruńskim pomnikiem patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Później zwiedzali Centrum Edukacji Młodzieży im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku prowadzone przez ks. Stanisława Pyzika – gościa pierwszego dnia obrad.

Poprawiony: środa, 17 czerwca 2015 13:01 Więcej…

Krajówka w mieście Kopernika

  • PDF

Minutą ciszy za tragicznie zmarłych w katastrofie w kopalni Wujek górników, których ciała odnaleziono po..

 

Poprawiony: czwartek, 18 czerwca 2015 12:16 Więcej…

Kiszczak skazany za stan wojenny

  • PDF

Dwa lata więzienia w zawieszeniu – to już prawomocny wyrok dla byłego szefa MSW.

Poprawiony: wtorek, 16 czerwca 2015 07:48 Więcej…

Strona 1 z 80