biuletyn_8-9


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Szkonienie z zakresu ustawy o ZFŚS

  • PDF

W środę 22 marca w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego odbyło się szkolenie z zakresu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Szkolenie prowadził trener związkowy Grzegorz Adamczyk.

W trakcie szkolenia omówiono zapisy o tworzeniu Regulaminów ZFŚS oraz sposoby ich uzgadniania ze związkami zawodowymi.

 

Poprawiony: środa, 22 marca 2017 14:08 Więcej…

Rząd przyjął stanowisko ws. handlu w niedziele

  • PDF

Rząd przyjął stanowisko ws. obywatelskiego projektu ograniczenia handlu w niedzielę. Jest za, ale rekomenduje dalsze prace nad dokumentem.

Poprawiony: środa, 22 marca 2017 10:49 Więcej…

Wypadki przy pracy - raport GUS

  • PDF

Ponad 87 tys. wypadków przy pracy zgłoszono w ubiegłym roku – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Poprawiony: środa, 22 marca 2017 08:40 Więcej…

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej coraz bliżej

  • PDF

Foto: http://www.kombatanci.gov.pl/pl/

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów ma wkrótce pozytywnie zaopiniować ustawę dotyczącą rekompensat dla osób represjonowanych w PRL. Z kolei wnioski osób prowadzących działalność podziemną i skutecznie ukrywających się oraz zmuszonych do emigracji, którzy nie zostali skazani przez sądy PRL ma rozpatrywać Ministerstwo Sprawiedliwości.

Poprawiony: wtorek, 21 marca 2017 08:42 Więcej…

Zaproszenie do Branic

  • PDF

Zasady sprawozdawczości finansowej CIT

  • PDF

Zasady sprawozdawczości finansowej CIT i terminy przekazywania informacji do Urzędu Skarbowego były tematem szkolenia dla skarbników i przewodniczących organizacji związkowych. Szkolenie przeprowadziły: Bożena Kaleta – Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu oraz Małgorzata Sikora – Kierownik Kontroli w tym Urzędzie.

W szkoleniu uczestniczyło 20 związkowców z regionu.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 11:46 Więcej…

Dla konsumentów żywności nadciągają ciężkie dni.

  • PDF

W lutym 2017 r. ukazały się nowe wersje projektów ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister Rolnictwa zwrócił się do wszystkich ministrów o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od ich otrzymania. Poinformował również, że w/w projekty były już przedmiotem konsultacji w lipcu 2016r. Nadal mamy do czynienia z pomysłem Ministra Rolnictwa dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 12:03 Więcej…

SOD II - kontynuacja szkolenia

  • PDF

W Turawie odbyło się trzydniowe szkolenie (15 – 17 marca) z podstaw funkcjonowania związków zawodowych. W drugim dniu szkolenia uczestników odwiedziła przewodnicząca ZR Cecylia Gonet.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 08:54 Więcej…

Zaproszenie na Drogę Krzyżową Ludzi Pracy

  • PDF

 

Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 08:50 Więcej…

Strona 1 z 134