NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wypadki przy pracy

  • PDF

Jak podaje GUS w I kwartale 2018 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 15900 osób i była o 5,4% mniejsza niż w ub. roku. Zmalała również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 osób pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 1,33 w I kw. 2017 r. do 1,21 w I kw. 2018 r.

Poprawiony: piątek, 13 lipca 2018 07:32 Więcej…

Krok w kierunku sprawiedliwego rynku pracy

  • PDF

Świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej nie będzie już obywało się z pokrzywdzeniem pracowników. Posłowie w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się jednoznacznie za tym, by Polak pracujący w Unii zarabiał tyle co obywatel tego kraju. Nastąpił krok na przód w tworzeniu nie tylko jednolitego ale również sprawiedliwego rynku pracy.

Poprawiony: czwartek, 12 lipca 2018 06:04 Więcej…

11 lipca - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP

  • PDF

75 lat temu Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego, kulminacyjnego ataku na Polaków w 150 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim oraz łuckim. Łącznie w latach 1943-1945 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków, zamordowanych przez oddziały UPA i miejscową ludność ukraińską. Poprawiony: środa, 11 lipca 2018 08:36 Więcej…

ZUS wyśle Ci Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego

  • PDF

Jeśli na twoje konto w ZUS chociaż raz została odprowadzona składka emerytalna, wkrótce otrzymasz Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Więcej…

Przekaż pracodawcy informację o liczbie członków

  • PDF

Przypominamy, że dzisiaj mija termin przekazania pracodawcy informacji o liczbie członków według stanu na koniec minionego kwartału. 
Obowiązek ten wynika z ustawy o związkach zawodowych (art. 251.1.).

Informacja kwartalna o liczbie członków Związku jest przekazywana przez organizację związkową bez wezwania pracodawcy.

 

O wielkości Związku decydują ludzie

  • PDF

Przewodnicząca ZR Cecylia Gonet i Zastępca przewodniczącego ZR Dariusz Brzęczek podziękowali Kol. Walerii Dąbrowskiej, "Zasłużonemu Członkowi NSZZ "Solidarność" Regionu Śląska Opolskiego za długoletnią pracę na rzecz naszego Związku.

Poprawiony: wtorek, 10 lipca 2018 09:49 Więcej…

XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

  • PDF

1 lipca 2018 r. rozpoczęła się XI edycja konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 października 2018 r. Poprawiony: wtorek, 10 lipca 2018 06:35 Więcej…

Wybory Przewodniczących Rad O/ZR

  • PDF

Przewodniczącymi Rad Oddziałów ZR NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego zostali:

- O/ZR w Głubczycach: EWA WÓCIK

- O/ZR w Prudniku: LUCYNA MASTYGA

- O/ZR w Zawadzkiem: ROBERT KAFARSKI. Poprawiony: poniedziałek, 09 lipca 2018 07:01 Więcej…

Priorytety działalności Przewodniczącej ZR NSZZ "Solidarność" Cecylii Gonet na kadencję 2018 - 2022

  • PDF

Przewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego Cecylia Gonet na XXVIII WZD Regionu zdecydowanie nakreśliła kierunki działalności związku na kolejne 4. lata kadencji:

Drogie Koleżanki i Koledzy. Szanowni delegaci !

Pozwolę sobie, rozpocząć od bardzo bliskich mi słów :

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko powiedział: „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”.

Poprawiony: wtorek, 03 lipca 2018 08:58 Więcej…

Strona 1 z 188