NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Dzisiaj spotykamy się o 14.30

  • PDF

Przypominamy, że dzisiaj spotykamy się pod Głównym Urzędem Poczty Polskiej skąd przejdziemy pod Urząd Wojewódzki gdzie odbędzie się manifestacja trzech central związkowych: NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych Województwa Opolskiego.

Poprawiony: piątek, 27 marca 2015 08:05

Posiedzenie Krajowej Sekcji Pożarnictwa

  • PDF

W dniach 19 i 20 marca 2015r. w Głuchołazach (woj. opolskie) odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”, którego podstawowym tematem była analiza obecnej sytuacji i postępy w zakresie postawionych żądań Ministrowi Spraw Wewnętrznych w tym trzech najważniejszych:

- Waloryzacja funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych kwotą nie mniejszą niż koszty inflacji w latach 2009-2014;

Zwiększenie budżetów jednostek organizacyjnych PSP kwotą 8.280.000,- zł na rzecz zmiany sposobu naliczania dodatku
z tytułu wysługi lat służby;

Podniesienia kwoty rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej średniego uposażenia strażaków do minimum 100% stawki godzinowej strażaka wypracowującego nadgodziny;

Utworzenia zespołu ministerialno-związkowego do ustalenia sposobu realizacji żądań Sekcji.

 

Poprawiony: środa, 25 marca 2015 10:57 Więcej…

27 marca manifestacja

  • PDF

Przypominamy, że 27 marca w piątek spotykamy się pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim oby zamanifestować przeciw antyspołecznej i antypracowniczej polityce rządzących.

Poprawiony: wtorek, 24 marca 2015 07:38

Wiosna biegowo rozpoczęta

  • PDF

Tradycyjnie jak co roku swoje starty rozpocząłem od Półmaratonu Ślężańskiego w Sobótce. Po perypetiach jakie mnie dosięgły przez ostatnie 3 miesiące bardzo obawiałem się tego startu, gdyż moje przygotowania do sezonu nie były wzorcowe.

Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2015 08:03 Więcej…

Madia informuja o planowanej manifestacji

  • PDF

W środę 18 marca w siedzibie Regionu Śląska Opolskiego odbyła się konferencja prasowa. Liderzy "Solidarności", Forum ZZ i OPZZ Województwa Opolskiego informowali o prz6yczynach planowanej na 27 marca manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim.

O postulatach związkowców informują między innymi:

Niezależna Gazeta Obywatelska w Opolu

Konferencja prasowa

  • PDF

W środę 18 marca w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” odbyła się konferencja prasowa sygnatariuszy Opolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego. Liderzy central związkowych: Grzegorz Adamczyk – Z-ca Przewodniczącego ZR NSZZ „Solidarność”, Krystyna Ciemniak - Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego FZZ Województwa Opolskiego i Sebastian Koćwin – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego zaprezentowali związkowe postulaty ogólnopolskie i regionalne. Poinformowali też media o planowanej na piątek 27 marca manifestacji pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim.

 

Poprawiony: środa, 18 marca 2015 14:46 Więcej…

Szkolenie skarbników

  • PDF

We wtorek 17 marca w siedzibie ZR w Opolu odbyło się szkolenie związkowych skarbników NSZZ „Solidarność”.

Szkolenie prowadziły: Joanna Rippel – przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie – Koźlu i Anna Kucharczyk – Główna Księgowa ZR.

 

Poprawiony: środa, 18 marca 2015 14:02 Więcej…

VII Pielgrzymka NSZZ Solidarność Regionu Śląska Opolskiego do Łagiewnik

  • PDF

28 marca (sobota) Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ślaska Opolskiego organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Chcemy w ten sposób uczcić 35. rocznicę powstania Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Zapraszamy członków Związku z rodzinami. Organizacje związkowe zachęcamy do licznego udziału wraz z pocztami sztandarowymi.

 

Poprawiony: wtorek, 17 marca 2015 13:36 Więcej…

Kondolencje

  • PDF

Wyrazy głębokiego współczucia

WALENTEMU WANTUCH

Przewodniczącemu Komisji Zakładowej

NSZZ „Solidarność” przy PKS w Brzegu

z powodu śmierci

TEŚCIA

składa Rada Oddziału ZR w Brzegu

Strona 1 z 72