„Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym”

Region Podlaski NSZZ „Solidarność” w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. realizował projekt pn. „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było wzmocnienie instytucji dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i zakładowym oraz nawiązanie partnerstwa z co najmniej jedną organizacją pracodawców. Cel projektu został osiągnięty. Dnia 12 listopada 2012 r. podpisano umowę partnerską pomiędzy Izbą Przemysłowo-Handlową w Białymstoku a Regionem Podlaskim NSZZ „Solidarność”.

W ramach projektu, m.in. przeprowadzono badania społeczne, dzięki którym zidentyfikowano czynniki ograniczające współpracę pomiędzy regionalnymi partnerami społecznymi. Badania te umożliwiły także poznanie stereotypów, jakie istnieją na temat partnerów dialogu, jak i przyszłych, możliwych obszarów współpracy pomiędzy nimi. Wyniki tych badań przedstawiono w poniższej publikacji. zobacz

Ponadto, stworzono stronę internetową na temat wdrażanego projektu, dzięki której mieszkańcy regionu mogli bliżej poznać ideę dialogu społecznego. Strona ta cieszyła się dość dużym zainteresowaniem, bowiem przez cały okres realizacji projektu odnotowano aż 2342 wejścia.

 W czasie trwania projektu, przeprowadzono również wizyty studyjne w czterech przedsiębiorstwach charakteryzujących się „dobrymi praktykami” dotyczącymi kształtowania warunków pracy. Dzięki wizytom, 45 członków NSZZ „Solidarność”, poznało specyfikę dobrych relacji na linii pracodawca-związek zawodowy. zobacz

Równie ważnym etapem projektu było zorganizowanie konferencji tematycznych, w których uczestniczyli przedstawiciele WKDS, organizacje pracodawców, organizacje pracowników, instytucje rynku pracy i instytucje otoczenia biznesu. Konferencje te, przede wszystkim miały za zadanie ukazać ważność dialogu społecznego na szczeblu regionalnym i zakładowym, jak również przedstawić nowe formy zatrudniania i kształcenia pracowników. Łącznie w czterech konferencjach wzięło udział 358 osób. zobacz

Ostatnim etapem projektu było przeprowadzenie dwumiesięcznej kampanii informacyjnej, której zadaniem była promocja dialogu społecznego. We wrześniu i grudniu 2012 r., w trzech największych miastach województwa podlaskiego, tj. Białystok, Łomża i Suwałki, rozmieszczono łącznie 60 billboardów. zobacz galerię

Na zakończenie chcemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w projekcie. Żywimy nadzieję, iż zrealizowany projekt nie tylko umocnił instytucję dialogu społecznego w regionie, ale również wpłynął na poprawę stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Więcej informacji na temat projektu: http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/dialog.html

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »