Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej


 PROJEKTY ZREALIZOWANE:

  1. Promocja i wspieranie działań na rzecz wzrostu zatrudnienia wsród młodzieży - projekt pilotażowy NSZZ "Solidarność" - czytaj więcej
  2. "Nowy start" - długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim - czytaj więcej
  3. Improving innovation in business processes management of Eastern European sme's by using qualified process innovation managers - Rozwój Innowacji w zarządczych procesach biznesowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wschodniej Europy poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych - czytaj więcej
  4. "Konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ "Solidarność" - czytaj więcej
  5. „Rola dialogu społecznego na szczeblu regionalnym”- czytaj więcej
  6. "Pracodawcy, pracownicy, władze współpracujące" - czytaj więcej

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »