Oferta Działu Szkoleń na 2020 rok

1. Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
2. Pracownicze Plany Kapitałowe
3. Prawo pracy
4. Rozwój Związku 
5. Negocjacje i mediacje
6. Emocje w negocjacjach
7. Stres i wypalenie zawodowe
8. Budowanie i tworzenie wizerunku
9. Uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej
10. Zasady działania Zakładowej Komisji Rewizyjnej
11. Zamknięcie ksiąg rachunkowych
12. Szkolenie dla skarbników
13. Analiza ekonomiczna i finansowa
14. Mobbing zagrożeniem miejsca pracy
15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
16. Szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy 
 
 
Oprócz w/w szkoleń możliwe jest przeprowadzenie innych, których program ustalony zostanie zgodnie z zapotrzebowaniem Organizacji Zakładowych lub Oddziałów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
 
Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”:
15-093 Białystok, ul. Suraska 1, pokój nr 312
tel. 85 748 11 00, e-mail zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »