"Nowy start" długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim"

Termin realizacji: 01.02.2005 - 31.05.2005

 

Projekt "Nowy start" długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim" został zrealizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu było zapewnienie 41 osobom długotrwale bezrobotnym z powiatu białostockiego pomocy w znalezieniu zatrudnienia i efektywnym poruszaniu się po lokalnym rynku pracy. Podczas realizacji projektu przeprowadzono szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz udzielono wsparcia psychologicznego. Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego oraz Agencji Pośrednictwa Pracy funkcjonującej przy Regionie Podlaskim NSZZ "Solidarność".

Dzięki uczestnictwu w projekcie, bezpośrednio po jego zakończeniu 9 osób podjęło zatrudnienie.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »