Liderzy Biuletyn Historia Galeria Dokumenty Terminarz Archiwum

Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

ul.Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
fax. (85) 748 11 01

Napisz do nas
Godziny pracy:
Pn.- Pt. 08.00 16.00
ODDZIAŁY
DZIAŁ SZKOLEŃ
AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY
DZIAŁ ROZWOJU ZWIĄZKU
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
DZIAŁ PRAWNY
KLUB SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
 

Przewodniczący Zarządu Regionu


Józef Mozolewski

Odpowiedzialny za całość struktury Zarządu Regionu Podlaskiego.
Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu - Sekretarz

Eugeniusz Formejster

Działalność gospodarcza, Dział Organizacyjny, Dział ds. Szkoleń i Projektów Europejskich, Ośrodek OLC, promocja Związku, informacja związkowa, kontakty z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami ZR.

Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu


Eugeniusz Stepanczuk
Kontakty z branżowymi strukturami Związku, Dział Prawny, rozwój Związku, Solkarta, Archiwum, kontakty z administracją rządową i samorządową, pośrednictwo pracy, sport i rekreacja, polityka socjalna.

Skarbnik Zarządu Regionu


Henryk Łupiński

Majątek Związku, księgowość, administracja budynku

Członek Prezydium Zarządu Regionu


Zbigniew Brożek

Sport i rekreacja, polityka socjalna

Członek Prezydium Zarządu Regionu


Jerzy Grodzki

Kontakty z branżowymi strukturami Związku, opiniowanie projektów samorządowych, branżowe kontakty i negocjacje z administracją rządową i samorządową

Członek Prezydium Zarządu Regionu


Zdzisław Koncewicz

Kontakty z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami ZR


Członek Prezydium Zarządu Regionu


Roman Sadokierski

Kontakty z Organizacjami Zakładowymi i Oddziałami ZR

Członek Prezydium Zarządu Regionu


Krystyna Wasiluk - Richter

Branżowe kontakty i negocjacje z administracją rządową i samorządową, opiniowanie projektów samorządowych, informacja branżowa, fundusz stypendialny

Członek Prezydium Zarządu Regionu


Jarosław Woszczenko

Kontakty z branżowymi strukturami Związku, opiniowanie projektów samorządowych, branżowe kontakty i negocjacje z administracją rządową i samorządową, informacja branżowa