Kontakt DRZ

Region Podlaski NSZZ "Solidarność" 

15-093 Białystok
ul.Suraska 1
tel. 85 7481100 
fax. 85 7481101 
e-mail: zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
Dział Rozwoju Związku
Cezary Janucik - tel. 502486009, 85 7481117 
e-mail: drz@nszz.org 
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »