„Konstruktywny dialog – program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność”

Region Podlaski NSZZ „Solidarność” (Partner nr 1) w okresie od 1 października 2009 roku do 31 lipca 2011 roku realizował projekt współfinansowany z budżetu Państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Konstruktywny dialog - program rozwoju kompetencji liderów NSZZ „Solidarność”.  
Liderem Projektu była Komisja Krajowa natomiast Partnerami - oprócz Regionu Podlaskiego: Region Mazowsze, Region Dolny Śląsk i Region Warmińsko – Mazurski.

Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału NSZZ „Solidarność” poprzez podniesienie kompetencji 1898 członków i pracowników Związku wszystkich szczebli uczestniczących w procesie dialogu społecznego.

Zgodnie z założeniami oraz harmonogramem zadań Partnera nr 1 przeprowadzono 23 szkolenia pn. „Lider dialogu autonomicznego - program rozwoju kompetencji działaczy szczebla zakładowego NSZZ „Solidarność”, w których uczestniczyło 368 osób.

Podkreślić należy, że dzięki uczestnictwu w szkoleniach uczestnicy poszerzyli i usystematyzowali dotychczasową wiedzę, co wyrazili w ankietach końcowych wypełnianych tuż po zakończonych zajęciach. Zadawalający jest również fakt, że dzięki całemu przedsięwzięciu członkowie naszego Związku pozyskaną wiedzę wykorzystają w pracy związkowej i zawodowej.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »