Liderzy Biuletyn Historia Galeria Dokumenty Terminarz Archiwum

Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

ul.Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
fax. (85) 748 11 01

Napisz do nas
Godziny pracy:
Pn.- Pt. 08.00 16.00
ODDZIAŁY
DZIAŁ SZKOLEŃ
AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY
DZIAŁ ROZWOJU ZWIĄZKU
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
DZIAŁ PRAWNY
KLUB SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
 

Zarząd Regionu Podlaskiego Uchwałą Nr. 41 wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku pracy oraz wzmocnienie społecznego nadzoru nad warunkami pracy powołał do działania Klub Społecznego Inspektora Pracy, którego celem jest pomoc Komisjom Zakładowym w zakresie: prawnej ochrony pracy, zwiększenia skuteczności współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy oraz w organizacji, wyborach i kierowaniu SIP w ich miejscu Pracy.

Co miesiąc odbywają się spotkania szkoleniowe członków Klubu, na których Inspektorzy z Okręgowej Inspekcji Pracy w Białymstoku przeprowadzają szkolenia z następujących tematów:

 • Zmiany w Kodeksie Pracy
 • Nowelizacja Prawa Pracy w aspekcie dyrektyw Unii Europejskiej
 • Zadania i uprawnienia SIP, książka uwag i zaleceń
 • Wypadki przy pracy
 • Odzież robocza i sprzęt ochrony indywidualnej
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Postępowanie powypadkowe
 • Praca w warunkach szkodliwych, choroby zawodowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez pracodawcę w aspekcie ograniczenia chorób zawodowych i wypadków przy pracy
 • Wymogi unijne do maszyn i urządzeń
 • Wymogi unijne do środków ochrony indywidualnej
 • Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy
 • Hałas w miejscu pracy
 • Rozwiązywanie sporów zbiorowych
 • Obiekty budowlane , pomieszczenia pracy. Odbiory.
 • Kształtowanie płacy.
 • Analiza wypadków przy pracy w woj. Podlaskim.
 • Pierwsza praca.
 • Udział S I P w zakładowych komisjach B H P
 • Przegląd warunków pracy
 • Zmiany w prawie pracy

W szkoleniach tych bierze udział 26 Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy z ramienia "Solidarności" oraz przedstawicieli Komisji Zakładowych zajmujących się tematyką BHP.

Zapraszamy do współpracy Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy oraz osoby zajmujące się tematyką BHP w Organizacjach Zakładowych.

Kontakt:
tel. 85 748 11 00
fax. 85 748 11 01

WYDARZENIA:

Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - 25.04.2013 - zobacz
Szkolenie "Pierwsza pomoc przedmedyczna" - 22.02.2013r. - zobacz
Konferencja dotycząca elastycznych form pracy - 20.09.2012r. - zobacz
Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - 27.04.2012- zobacz
Szkolenie praktyczne z zakresu ochrony ppoż - 30.09.2011 - zobacz
Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy - 28.04.2011 - zobacz