Improving innovation in business processes management

Improving innovation in business processes management of Eastern European sme's by using qualified process innovation managers - Rozwój Innowacji w zarządczych procesach biznesowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wschodniej Europy poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych

Jak skutecznie zarządzań procesami biznesowymi - nowe narzędzia wspierające Menadżerów Procesów Innowacyjnych.

Region Podlaski NSZZ "Solidarność" w okresie od 01 marca 2006 r do 31 lipca 2008r realizował międzynarodowy projekt pt. "Rozwój Innowacji w zarządczych procesach biznesowych Małych i Średnich Przedsiębiorstw Europy Wschodniej poprzez użycie Wykwalifikowanych Menadżerów Procesów Innowacyjnych", w skrócie PIM (Process Innovation Managers)., w ramach 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006) Unii Europejskiej.

Koordynatorem projektu była włoska politechnika MASTER IMPRESE - POLITECNICO, natomiast konsorcjum tworzyło 13 organizacji z całej Europy: Polska (którą reprezentował Region Podlaski NSZZ "Solidarność"), Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Belgia, Węgry, Czechy, Słowenia, Rumunia.

Projekt miał na celu promocję Innowacji procesowych pośród wschodnio-europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwój i udoskonalanie opartego na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych systemu, który będzie wspierał działalność menedżerów innowacji przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w regionalnych MSP, aby podnieść ich wydajność oraz możliwości konkurencyjne na rynku. Temat innowacyjności wśród podlaskich przedsiębiorstw nie jest jeszcze tematem powszechnym, ale zainteresowanie projektem PIM pokazało, że firmy z naszego regionu traktują aspekt poważnie i z zainteresowaniem. Ogólna liczba prawie 50 uczestników seminariów informacyjnych oraz prawie 40 użytkowników stworzonej w projekcie platformy pokazują, że innowacyjność na Podlasiu może być jednym z narzędzi służących szybszemu rozwojowi regionu. Platforma PIM w fazie testów pomogła ponad 10 firmom w znalezieniu rozwiązań przy ich problemach z innowacyjnością w procesach biznesowych. Projekt z założenia miał służyć międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw z sektora MSP w krajach Europy Wschodniej. Użytkownicy platformy PIM z Podlasia byli w stanie dzielić się dobrymi praktykami z przedsiębiorcami i innowatorami z Węgier, Słowenii, Rumunii i Czech. W dużej mierze podlaskie MSP były beneficjentem informacji i kontaktów zawartych w platformie, ale również nasze doświadczenia zostały wykorzystane przez zagraniczne podmioty.Platforma PIM oferuje bardzo szeroki zakres współpracy z jej użytkownikami. Od bezpośrednich kontaktów z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, przez wspólne opracowywanie wybranych tematów i rozwiązań, po przeszukiwanie specjalistycznych baz danych z informacjami z całej praktycznie Unii Europejskiej. Dzięki innowacyjnemu podejściu do tego typu narzędzia udało się stworzyć platformę, która praktycznie działa za użytkownika wyszukując samodzielnie informacje oraz kojarząc z ekspertami i użytkownikami o podobnych zainteresowaniach lub problemach. W skali Europy ciężko jest na razie mówić o wielkim sukcesie tego narzędzia, ale 80 firm, których problemy zostały skutecznie rozwiązane świadczy o tym, że platforma może znaleźć powszechne zastosowanie w sektorze MSP. W chwili obecnej olbrzymie zainteresowanie platformą PIM wykazują klastry oraz grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Według podlaskich przedsiębiorców projekt oraz platforma PIM stanowią niezbędny krok w kierunku podnoszenia poziomu innowacyjności w naszym regionie. Platforma jest idealnym narzędziem służącym wymianie dobrych praktyk oraz kontaktom z ekspertami ds. innowacyjności z Unii Europejskiej.

Izabela Żmojda
Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »