Dział organizacyjny

Dział Organizacyjny Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
 
Prowadzi:
  • Regionalny Rejestr Jednostek Organizacyjnych Związku
  • Dystrybucję materiałów informacyjnych w tym Tygodnika Solidarność
  • Statystykę w Regionie (ankiety)
 
Odpowiada za współpracę z:
  • Organizacjami Zakładowymi
  • Regionalnymi Sekcjami Branżowymi
  • Oddziałami Regionu Podlaskiego
 
Organizuje lub koordynuje:
  • Wyjazdy na pikiety, manifestacje
  • Udział NSZZ „Solidarność” w uroczystościach rocznicowych i patriotyczno-religijnych
 
Wystawia stosowne dokumenty związkowe:
  • Zaświadczenia o wpisaniu do rejestru jednostek organizacyjnych związku
  • Dokumenty rejestrowe związku (wymagane np. przy rejestracji ZUZP)
 
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »