Dlaczego warto należeć do związku? Opinie


 

Sylwia Groman, wykszt. wyższe

Związek Zawodowy NSZZ Solidarność odgrywa w moim życiu bardzo ważną rolę. Jako rocznik 1986 nie pamiętam niestety Solidarności z czasów jej narodzin, z czasów jej walki z systemem komunistycznym. Dziś znamy wynik tych walk- Zwycięstwo. Solidarność pokazała nam jak walczyć: nie samemu, ale jeden obok drugiego, ramię w ramię. W grupie jest siła i siłą jesteśmy My. Historia jest więc wyznacznikiem tych idei i wartości, które przyjęłam głęboko do swego serca. Wierze, że dzięki uzwiązkowieniu możemy razem osiągnąć naprawdę wiele: lepsze warunki pracy i płacy, równe traktowanie, poczucie bezpieczeństwa, poczucie przynależności i wzajemnego zaufania, którego wyznacznikiem jest kapitał społeczny. Dziś Solidarność umożliwia nam również rozwój poprzez szkolenia, opiekę prawną w postaci radców, adwokatów i negocjatorów, a nawet daje wsparcie finansowe członkom znajdującym się w ciężkiej sytuacji losowej. 
Powodem dla którego wstąpiłam do związku jest nie tylko jego piękna niosąca etos historia, ale chęć uczestnictwa w swojego rodzaju małym społeczeństwie, jakim jest mój zakład pracy. Poprzez aktywne działanie i pomaganie innym, mogę się w pełni samorealizować. Teraz już się nie boje walczyć o swoje prawa, mam wsparcie w ludziach, a oni mają wsparcie we mnie, i to właśnie znaczy Solidarność! 


 

Kamila Markowska, wykszt. wyższe 

Dla mnie przynależność do Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” to budowanie siły, która może przyczynić się do poprawy warunków życia. My ludzie młodzi żyjąc w tych szczególnie niekorzystnych dla nas czasach powinniśmy organizować się, aby zwiększyć swoje szanse na lepsze warunki pracy i płacy. Dzięki „Solidarności” nie jesteśmy pozostawieni sami sobie ze swoimi problemami. W jedności siła!

 

Anna Dojlida, wykszt. wyższe 

Związek Zawodowy NSZZ "Solidarność" dla mnie to nie tylko ochrona praw pracowniczych. To również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji. Przynależność do NSZZ "Solidarność" to identyfikowanie się z grupą ludzi należących do Związku, który opiera swoje działanie na gruncie etyki chrześcijańskiej oraz prowadzi działalność w zakresie obrony godności praw i interesów pracowniczych. Będąc w Związku "nie czuje się sama", gdyż wiem, że zawsze mogę liczyć na profesjonalną pomoc i wsparcie. Nie żałuję, że wstąpiłam do Związku NSZZ "Solidarność" i gdybym jeszcze raz musiała dokonać wyboru postąpiłabym tak samo.

 

Tomasz Paszkiewicz, wykszt. wyższe 

Solidarność dała mi dostęp do darmowych szkoleń i kursów specjalistycznych. W każdej chwili jako członek Solidarności mogę liczyć na wsparcie i pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów z pracodawcą.

 

 

 

 

Karolina Romańczuk, wykszt. wyższe 

NSZZ "Solidarność" to Związek Zawodowy, który zawsze staje po stronie ludzi pracy. Stając się jego członkiem dowiedziałam się, że Związek ten oferuje mi możliwość korzystania z bezpłatnych porad prawnych, usług Agencji Pośrednictwa Pracy, a także szerokiej gamy szkoleń. Dzięki "Solidarności" znalazłam satysfakcjonującą mnie pracę. Wiem także, że NSZZ "Solidarność" broni interesów i praw pracowniczych, korzystając z doświadczenia wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa. Nie żałuję, że wstąpiłam do NSZZ "Solidarność", gdyż będąc jego członkiem jestem częścią wspólnoty, w której nikt nie jest pozostawiony sam sobie.

 

Mariusz Lenkiewicz, wykszt. wyższe 

W życiu każdego człowieka zasady moralno-etyczne winny zajmować czołowe miejsce i poprzez swoje oddziaływanie kształtować rzeczywistość wokół nas. Obrona interesów pracowniczych , poszanowanie godności, dbanie o podtrzymywanie więzi międzyludzkich to jedna z fundamentalnych zasad NSZZ "Solidarność". Taka postawa jest godna naśladowania, dlatego wkraczając na ścieżkę zawodową na pewno stanę się członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

 

Katarzyna Romanowska, wykszt. wyższe 

W czasach pogoni za pieniądzem i karierą, my, młodzi widzimy w kraju tylko to, co najgorsze i jednocześnie nie poczuwamy się do tego, że mamy w tym swój własny udział. Wygodnie jest nam stać na pozycji kogoś, kto tylko narzeka i krytykuje, prawda jest jednak taka, że jeżeli chcemy coś zmienić, powinniśmy się zaangażować. Przynależność do Organizacji Zakładowej stwarza możliwość wpływania na własną sytuację. Poprzez swoich związkowych przedstawicieli mamy możliwość reprezentowania i obrony swoich praw i interesów zawodowych i socjalnych. Związki Zawodowe umożliwiają także podnoszenie kwalifikacji poprzez organizację licznych szkoleń zarówno o tematyce związkowej, ekonomicznej jak i informatycznej. Jest to szczególnie istotne w przypadku młodych pracowników z krótkim stażem pracy, którzy zanim otrzymają możliwość dofinansowania przez zakład własnej edukacji, otrzymują możliwość uaktualniania i poszerzania swojej wiedzy zupełnie za darmo. Im większa liczba członków i silniejsza identyfikacja z Organizacją Zakładową, tym większa siła wpływania na własny los. Warto zastanowić się nad tym już dziś i nie czekać aż coś zrobią za nas inni.

 

Robert Burzyński, wykszt. wyższe 

Przynależność do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" zobowiązuje do znajomości prawa zwłaszcza z zakresu prawa pracy. Będąc członkiem Związku możemy stać na straży przestrzegania tego prawa oraz brać udział w jego tworzeniu na szczeblu zakładu pracy lub w szerszej perspektywie. Warto należeć do Związku bo dzięki temu możemy mieć znaczący wpływ na nasze warunki pracy i płacy, które są tak bardzo istotne w życiu zawodowym każdego człowieka.


 

Paweł i Joanna  Borkowscy, wykszt. wyższe 

Wstąpiliśmy do NSZZ "Solidarność" ponieważ Związek Zawodowy daje poczucie większego bezpieczeństwa w pracy. Przynależność do Związku sprawia, że czujemy się mniej anonimowo. Jesteśmy w grupie ludzi o podobnych jak My poglądach na sprawy społeczne i moralne.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »