Delegaci na KZD

Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD 

L.P.

Nazwisko i Imię

Zakład pracy

 1

Formejster Eugeniusz

Pfleiderer Grajewo

 2

Grodzki Jerzy

PKP Białystok

 3

Grygoruk Sławomir

MPEC Białystok

 4

Mozolewski Józef

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

 5

Rogaczewski Kazimierz

Mazowiecka Spółka Gazownicza - Gazownia Białostocka

 6

Rzeszewska Agnieszka

OM Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku


Przewodniczący  | Prezydium | Zarząd Regionu | Komisja Rewizyjna | Delegaci na WZDR | Delegaci na KZD

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »