Liderzy Biuletyn Historia Galeria Dokumenty Terminarz Archiwum

Region Podlaski NSZZ "Solidarność"

ul.Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
fax. (85) 748 11 01

Napisz do nas
Godziny pracy:
Pn.- Pt. 08.00 16.00
ODDZIAŁY
DZIAŁ SZKOLEŃ
AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY
DZIAŁ ROZWOJU ZWIĄZKU
DZIAŁ ORGANIZACYJNY
DZIAŁ PRAWNY
KLUB SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY
 

 

Biuro Prawne prowadzi działalność w następujących zakresach tematycznych:

 1. Poradnictwo prawne dla komisji zakładowych i międzyzakładowych NSZZ "Solidarność" oraz członków Związku.
 2. Konsultacje i przygotowanie zakładowych aktów prawnych typu - zakładowe układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania, pracy i świadczeń socjalnych, pakiety socjalno-związkowe w procesach przekształceń własnościowych.
 3. Opiniowanie rządowych projektów aktów prawnych na potrzeby Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".
 4. Opiniowanie projektów aktów prawnych w tym prawa miejscowego - projektów uchwał samorządów.
 5. Występowanie w charakterze pełnomocników procesowych członków naszego Związku przed Sądami Pracy, (Białystok, Suwałki i Łomza).
 6. Uczestnictwo w negocjacjach w sprawach sporów zbiorowych, zwolnień grupowych, układów zbiorowych pracy.
 7. Bieżąca obsługa prawna Zarządu, w tym sporządzanie umów najmu, o roboty budowlane, projektowych oraz aneksów do tych umów i ich archiwizacja
 8. Prowadzenie stałej kolumny prawnej w "Biuletynie Informacyjnym" Zarządu Regionu Podlskiego..
 9. Spotkania w zakładach pracy ze związkowcami i pracownikami.
 10. Doradztwo prawne emerytom i rencistom, członkom związku oraz bezrobotnym.
 11. Szkolenia związkowe

Pracami Działu Biura Prawnego kieruje Dariusz Borowski.

tel. 85 748 11 08