Archiwum wiadomości

Negocjacje z MEN w impasie

Negocjacje z MEN w impasie

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” krytycznie oceniła stan negocjacji dotyczących statu...

Prawa pracowników sezonowych

Prawa pracowników sezonowych

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez  cały ...

Posiedzenie Zarządu Regionu

Posiedzenie Zarządu Regionu

W dniu 14 czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". Posiedzenie rozpo...

IV Forum Kobiet Solidarności

IV Forum Kobiet Solidarności

Jaka powinna być rola kobiet w związkach zawodowych, a zwłaszcza w takim, w którego statucie jako podstawowy punkt odnie...

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »