Ankieta statystyczna

Ankieta statystyczna jest  obowiązkowym dokumentem związkowym, wypełnianym cyklicznie nawet bez informacji (wezwania) ze strony Zarządu Regionu.

Ankietę statystyczną wypełniamy w cyklu półrocznym, zdajemy ją do Regionu w terminie do 14 dni po upływie danego półrocza w miesiącu styczniu i lipcu każdego roku.
Ankietę dostarczamy do Regionu lub Oddziału; listownie, pocztą email lub osobiście.
 
Do pobrania:
ankieta w wersji dokumentu PDF
ankieta w wersji dokumentu WORD
 
Zarząd Regionu może przy pomocy specjalnych ankiet zbierać także inne informacje potrzebne do bieżącego funkcjonowania związku. Udział OZ w takich ankietach jest obowiązkowy.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »