Aktualności

Jak wygląda dialog społeczny w Norwegii – relacja z wizyty

W dniach 5-8 listopada br. miała miejsce wizyta studyjna podlaskich partnerów społecznych w Oslo. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Pracodawcy, Pracownicy, Władze współpracujące” wspartego przez środki finansowe pochodzące z Norwegii w ramach Programu na rzecz Godnej Pracy i Dialogu Trójstronnego. Podczas wizyty studyjnej w Oslo odbyły się cztery spotkania, podczas których uczestnicy mogli szczegółowo zapoznać się z mechanizmami funkcjonowania NCE Klastra Energetycznego w Østfold  oraz z innowacyjnymi sposobami funkcjonowania branż ekologicznych. Jednym z ważniejszych dla nas spotkań była wizyta w  Innovation Norway – Instytucji będącej Operatorem Programu dotyczącego Funduszu na rzecz Godnej Pracy i Dialogu Trójstronnego. 

Przedstawione podczas spotkania przykłady i sposoby realizacji zadań dotyczących budowy dialogu społecznego powinny być wyznacznikiem działań w naszym kraju. Kolejnym punktem wizyty było poznanie funkcjonowania Regionalnej Izby Przemysłu i Rozwoju Gospodarczego. Informacje przekazane uświadomiły uczestnikom jak ważnym elementem w rozwoju biznesu jest poziom planowania z udziałem partnerów społecznych.
Kolejne spotkanie odbyło się w Inspiria Centrum Naukowym (rekreacja naukowa, centrum kształcenia technologicznego), które powstało ze środków budżetowych oraz  przy wsparciu finansowym lokalnych firm, z myślą o korzystaniu z niego przez miejscową społeczność w większości zatrudnioną w tychże firmach. Fakt ten jest kolejnym przykładem właściwego dialogu społecznego, polegającego na zapewnieniu odpoczynku i rekreacji.
Wizyta ta była niezwykle cenna z tego powodu, że wielu uczestników uzmysłowiło sobie, jak daleko pozostajemy za Norwegami i ile zmian trzeba dokonać w naszej świadomości, biorąc pod uwagę podejście do człowieka jako pracownika, członka rodziny, czy użytkownika współczesnych rozwiązań technologicznych. Wśród praktyk norweskich zauważono między innymi współpracę na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa, tj. zakładów pracy z uczelniami, czy ekspertów, naukowców i przedsiębiorców w ramach centrów technologicznych. Ponadto, dobrą praktyką wydaje się być wykonywanie pracy w domu przez pracownika, dzięki wykorzystaniu łączy internetowych. Jednakże, niezbędna jest tu zmiana świadomości zarówno pracodawcy, jak i pracownika.
Uczestnicy reprezentujący samorząd, pracodawców oraz związki zawodowe po zakończonej wizycie stwierdzili, iż tak pozytywne wzorce należy przenosić na grunt naszego regionu. To stwierdzenie i deklaracja ich realizacji jest ogromnym sukcesem realizowanego projektu.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »