Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

24 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność". Zebranie rozpoczęto złożeniem hołdu ukraińskim ofiarom bestialskiej wojny wywołanej przez zbrodniczą armię Putina.

Następnie, Przewodniczący ZR Józef Mozolewski złożył informację z bieżącej pracy Regionu.

Kolejnym punktem było złożenie informacji związanych z przebiegiem wyborów w naszym Związku.
 
 
Zarząd Regionu podjął dwie uchwały w sprawie:
 
a) przyjęcia sprawozdania z realizacji budżetu za II półrocze 2022 r.,
b) przyjęcia budżetu na I półrocze 2023 r. 
 
oraz stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »