Aktualności

Rozmowy o nauce i oświacie w Białymstoku

W dniu 28 listopada br. w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku,  spotkali się przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Kisilowski Marek, Andrzej Kisielewski przewodniczący i członkowie komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie w Białymstoku oraz Dariusz Piontkowski wiceminister sekretarz stanu w ministerstwie edukacji i nauki. Gospodarzem spotkania był Józef Mozolewski przewodniczący podlaskiej „Solidarność”. Dyskutowano o problemach wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce, omawiano sytuację finansową nauczycieli akademickich w obliczu braku waloryzacji płac i galopującej inflacji oraz rozmawiano o planowanych zmianach systemowych w nauce i oświacie.

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »