Aktualności

Osiem obszarów negocjacji

Ruszyły prace nad powołaniem roboczego Zespołu do spraw wypracowania porozumienia pomiędzy  Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”. 23 listopada na zaproszenie szefa Kancelarii Premiera Marka Kuchcińskiego odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Zgodnie z ustaleniem po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, które miało miejsce 17 listopada br. po odwołanej manifestacji „Marsz Godności”, zespół taki ma ukonstytuować się do końca listopada.
Grupą negocjacyjną z ramienia Związku pokieruje Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK, odpowiedzialny za dialog społeczny i działy merytoryczne KK. Na czele strony rządowej stanie minister Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z ustaleniami rozmowy będą toczyły się w ośmiu następujących obszarach:
1. Wsparcia przedsiębiorstw energochłonnych w związku z wysoką dynamiką cen nośników energii i gazu.
2. Zmian w systemie polityki energetycznej Polski.
3. Wzrostu wynagrodzeń dla zatrudnionych w sferze finansów publicznych w 2023 roku oraz zmian systemowe w kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej z uwzględnieniem oświaty.
4. Odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
5. Wyłączenia dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych z płacy minimalne.
6. Zmian systemowych w funkcjonowaniu oraz finansowaniu Domów Pomocy Społecznej.
7. Ochrony pracowników podlegających szczególnej ochronie, w tym działaczy związkowych.
8. Zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – emerytury stażowe oraz uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
Pełen skład osobowy zespołu roboczego zostanie podany w późniejszym terminie. Przewiduje się również powołanie podzespołów problemowych. Zadaniem zespołu jest wypracowywanie porozumienia pomiędzy Związkiem i Rządem RP.
Źródło: tysol.pl
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »