Aktualności

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Prezydent Andrzej Duda wręczył w dniu 21.11. 2022 r. statuetki i certyfikaty wyróżnionym pracodawcom XIV edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Organizatorem konkursu jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Jego celem jest promowanie pracodawców wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Wśród laureatów  XIV edycji konkursu  z Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” nagrodzono: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »