Aktualności

Odsłonięcie tablicy memoratywnej

7 listopada 2022 roku w  Czerwonym Borze odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy memoratywnej na budynku Zakładu Karnego upamiętniającej opozycjonistów antykomunistycznych przetrzymywanych i represjonowanych przez władze komunistyczne PRL w Wojskowym Obozie Specjalnym nr 6 w Czerwonym Borze w latach 1982-1983.

Wydarzenie rozpoczęło się od Mszy świętej w kaplicy ośrodka Caritas “Przystanek w drodze” w Czerwonym Borze. Następnie odbyły się przemówienia na sali w Zakładzie Karnym:

Inicjatorem upamiętnienia zrealizowanego przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych w latach 1982–1983 oraz Zakład Karny w Czerwonym Borze.

Na uroczystości obecni byli zarówno ówcześni internowani, ich rodziny i najbliżsi, jak i przedstawiciele służb mundurowych i lokalni politycy. Region Podlaski NSZZ" Solidarność" reprezentował Przewodniczący Zarządu Regionu - Józef Mozolewski oraz kierownik Działu Szkoleń - Izabela Żmojda..  
 
Na placu uroczystości prezentowana była również przy tej okoliczności tematyczna wystawa Biura Edukacji Narodowej IPN.
 
Żródło: IPN Oddział Białystok

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »