Aktualności

Obchody 42. rocznicy powstania NSZZ "S" c.d.

Środa, 31 sierpnia br. była kulminacyjnym dniem podlaskich obchodów 42 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Po inaugurującym obchody, 29 Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podlaskiego oraz uroczystościach w Czarnej Białostockiej przyszedł czas na Mońki, Białystok i Suwałki.
 
O godz. 9.00 delegacja podlaskiej Solidarności z Przewodniczącym Regionu Podlaskiego – Józefem Mozolewskim, Eugeniuszem Formejstrem - Wiceprzewodniczącym Regionu Podlaskiego oraz Krzysztofem Borkowskim - Przewodniczącym Oddziału Regionu Podlaskiego w Mońkach, złożyła kwiaty przy monieckim pomniku – krzyżu, który  został "stworzony" w 1990 roku przez pracowników Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mońkach.
 
Następna część uroczystości upamiętniających podpisanie porozumień sierpniowych miała miejsce w Białymstoku, Przedstawiciele Solidarności, IPN, władz wojewódzkich i samorządowych złożyli kwiaty pod pomnikiem NSZZ „Solidarność” przy Kościele św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku, 
 
pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki na skwerze przy placu Jana Pawła II
 
pod tablicą pamiątkową na historycznym budynku przy ul. Świetojańskiej 13 gdzie była pierwsza siedziba białostockiej "Solidarności" oraz przy ul. Suraskiej 1 gdzie mieści się obecna siedziba Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”.
 
O godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Regionu połączone z konferencją zorganizowaną przez białostocki Oddział IPN.
 
Podczas obrad wyróżniono troję długoletnich działaczy Solidarności – Alinę Sokołowską Tadeusza Tyszkiewicza oraz Romualda Hryniwickiego , którzy większą część swojego życia poświecili pracy na rzecz związku.
 
Kolejnym punktem była konferencja na której swoje referaty wygłosili:
 
dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku), Początki białostockiej „Solidarności”
 
oraz dr Grzegorz Majchrzak (IPN Warszawa), Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982.
 
Zakończenie obchodów miało miejsce w Suwałkach, gdzie również  upamiętniono historyczny zryw Polaków. W obchodach wzięli udział związkowcy NSZZ "Solidarność" z Wiceprzewodniczącym Eugeniuszem Formejsterem oraz Bożeną Anuszkiewicz - Przewodniczącą Oddziału Zarządu Regionu w Suwałkach - na czele, samorządowcy i mieszkańcy.
 
Obchody 42. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych pod Dębem Wolności poprzedziła msza w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” w Konkatedrze św. Aleksandra w Suwałkach. Uczestnicy uroczystości złożyli też kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »