Aktualności

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność"

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia w dniu 25  sierpnia 2022 roku, omawiała sytuację związaną z wynagrodzeniem nauczycieli. Członkowie Rady krytycznie odnieśli się do przedstawionej propozycji Ministerstwa Edukacji i Nauki zwiększenia płac o 9% od stycznia 2023 roku. Przyjęto stanowisko, w którym KSOiW domaga się zwiększenia płac o co najmniej 5% powyżej inflacji. Rada oczekuje od resortu edukacji natychmiastowego rozpoczęcia prac nad zmianą systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

 
Ustalono, że przedstawiciele KSOiW wezmą udział w spotkaniu wszystkich central związkowych zrzeszających nauczycieli zaplanowanym na 30 sierpnia.
 
Rada KSOiW podjęła decyzję o podjęciu rozmów i konsultacji w środowisku nauczycieli i pracowników oświaty – członków naszego związku – na temat form protestu, na które są gotowi w najbliższych miesiącach. Dnia 1 września KSOiW ogłosi termin i przyjętą formę protestu przeciwko pauperyzacji i obniżeniu prestiżu zawodu nauczyciela.
 
Monika Ćwiklińska
 
rzecznik prasowy
 
KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »