Aktualności

Obrady WZD w Wasilkowie

W niedzielę 21 sierpnia w Folwarku Nadawki w Wasilkowie odbyło się XXIX Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. 
Gośćmi WZD byli m.in. Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski, Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego, Beata Pietruszka Kurator Oświaty i Wychowania w Białymstoku, Zbigniew Karwowski Burmistrz Moniek, Krzysztof Gołaszewski Burmistrz Łap, Stanisława Korolkiewicz i Lech Feszler z Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, Mirosław  Bielawski - Prezes Zarządu Radia Białystok oraz członkowie rodziny bł. księdza Jerzego Popiełuszko i przewodniczący organizacji związkowych NSZZ "Solidarność".
Obrady poprzedziła uroczysta Msza Święta w Sanktuarium w Świętej Wodzie, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek Metropolita Białostocki. Ks. Arcybiskup w kazaniu nawiązał do historii Polski i roli NSZZ „Solidarność” w odzyskaniu wolności i niepodległości. W 42 rocznicę powstania Związku, życzył aby ludzie „Solidarności” tak jak apostołowie nieśli przekaz i byli obrońcami etosu Sierpnia.
W trakcie obrad WZD, referat historyczny wygłosił dr Grzegorz Majchrzak z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” przedstawił Przewodniczący Józef Mozolewski. Poinformował o wydarzeniach związanych z bieżącą kadencją Związku i wyzwaniach które czekają NSZZ „Solidarność” w najbliższej przyszłości. 
Delegacji w głosowaniach przyjęli pięć Stanowisk WZD, dotyczących uchodźców z Ukrainy, aktualnej sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju oraz spraw emerytalnych i wynagrodzeń pracowniczych.
 
Zobacz stanowiska 29 WZD Regionu Podlaskiego - tutaj
 

Poniżej fotorelacja z uroczystości i obrad XXIX WZD: 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »