Aktualności

WZD Regionu Podlaskiego NSZZ „S”

21 sierpnia 2022 roku (niedziela) w Folwarku Nadawki w Wasilkowie odbędzie się sesja zwyczajna XXIX Walnego  Zebrania Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Obrady poprzedzi Msza św. która zostanie odprawiona o godzinie 10.00 w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie. Mszy św. przewodniczył  będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr Józef Guzdek Metropolita Białostocki. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi około godziny 12.00. Wyjazd autokaru sprzed siedziby Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Białymstoku o godz. 9.00 w niedzielę.
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »