Aktualności

Plenarne posiedzenie WRDS w Białymstoku

Informacje dotyczące sytuacji w ochronie zdrowia w woj. podlaskim, ocena funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w woj. podlaskim, sytuacja finansowa szpitali, stan kadrowy wg podstawowego miejsca pracy, minimalne podwyżki w ochronie zdrowia (źródła pokrycia podwyżek, uzgodnienia społeczne proponowanych współczynników) to niektóre z tematów posiedzenia plenarnego WRDS. Obrady odbyły się w środę (29.06.2022 r.) w siedzibie urzędu marszałkowskiego. Obrady poprowadził Józef Mozolewski - Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »