Aktualności

Informacje o liczbie członków

Przypominamy, że zgodnie z art. 25.1 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, zakładowe/międzyzakładowe organizacje związkowe zobowiązane są do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków (według stanu na dzień 30 czerwca) w terminie do 10 lipca 2022 r. Organizacji, która nie wypełniła w terminie tego obowiązku, nie przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.
 
Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały KK nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, Organizacja ma obowiązek przekazać danemu Zarządowi Regionu wypełniony kwestionariusz informacyjny w terminie do 15 lipca 2022 r.  Kwestionariusze można przesyłać drogą elektroniczną do właściwego Zarządu Regionu.
 

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »