Aktualności

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r.
Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zostanie uproszczona i odbiurokratyzowana. Liczba stopni awansu zawodowego zostanie zmniejszona. Nastąpi wygaszenie stanowisk nauczyciela stażysty i kontraktowego od 1 września 2022 r.
Nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu ze wsparciem mentora (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą).
Dyrektor szkoły będzie mógł wyrazić zgodę na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy. Będzie dotyczyło to nauczycieli, którzy wcześniej byli nauczycielami akademickimi i legitymowali się co najmniej trzyletnim okresem pracy w uczelni, a także nauczycieli, którzy w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadali co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy.
Pierwszym stopniem awansu zawodowego będzie stopień nauczyciela mianowanego. Ostatnim etapem będzie uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy lub nauczyciela, który wcześniej prowadził zajęcia w szkole za granicą).
Zlikwidowany zostanie stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Ich uzyskiwanie obecnie wiąże się z szeregiem wymogów formalnych. Likwidacja stopnia nauczyciela kontraktowego zapewni nauczycielom podejmującym pracę w szkole odpowiedni czas na nabycie umiejętności praktycznych przed dokonaniem ich weryfikacji, oraz umożliwi podwyższenie ich wynagrodzenia.
Nowe przepisy przewidują powiązanie oceny pracy ze ścieżką awansu zawodowego nauczycieli, co pozwoli na szerszy ogląd bieżącej pracy nauczycieli ubiegających się o stopnie awansu zawodowego. Na stałe zostanie wprowadzone rozwiązanie dotyczące informowania na stronie kuratorium oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.
Utrzymane zostanie świadczenie na start dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Do otrzymania tego świadczenia będą uprawnieni nauczyciele odbywający przygotowanie do zawodu nauczyciela. Świadczenie to będzie wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym nauczyciel rozpoczął odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela.
 
Źródło: solidarnosc.org.pl/torun
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »