Aktualności

Waloryzacja składek ZUS

W wyniku czerwcowej waloryzacji składek stany kont i subkont ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,  zwiększyły się o 281 miliardów złotych. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 9,33 proc., a środki zgromadzone na subkontach – o 7,07 proc. To z nich ZUS wyliczy przyszłe emerytury. Efekty będzie można sprawdzić w Internecie. 

Jak zwykle w czerwcu, aby skompensować inflację i uwzględnić procesy gospodarcze, jakie przebiegały w ubiegłym roku, ZUS zwaloryzował kapitał emerytalny około 24 milionów Polaków. Stany kont ubezpieczonych, które zawierają składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrosły o 9,33 proc., a stany dziedziczonych subkont o 7,07 proc. Łącznie o 281 miliardów złotych zwiększył się kapitał zgromadzony na kontach ubezpieczonych. Dane z przeprowadzonych waloryzacji rocznych widoczne są już na kontach ubezpieczonych, a od weekendu 11-12 czerwca będą również udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Waloryzacja składek i subkonta przekłada się na wysokość przyszłej emerytury. Na przykład osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, w czerwcu przybyło dodatkowe blisko 42 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji jego stan konta zwiększył się o ponad 79 tys. zł. Wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były bardzo wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS na poziomie wyższym niż na lokatach. Po zakończeniu waloryzacji ZUS przygotuje również „Informacje o stanie kont ubezpieczonych na 31 grudnia 2021 r.” wraz z prognozą przyszłych emerytur. Dane te udostępni na Platformie Usług Elektronicznych. Od 2020 roku, zgodnie z przepisami ZUS nie wysyła już papierowych listów z taką informacją, chyba że poprosi o to klient.
 
Na podst. solidarnosc.gda.pl
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »