Aktualności

Podwyżki w służbie zdrowia

10 maja w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących Rad Sekcji Regionalnych zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli także Piotr Bromber, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny m.in. za dialog społeczny, oraz Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ. Rozmawiano głównie o projekcie nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Podczas spotkania poruszono także temat projektu nowelizacji ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. 

W trakcie konsultacji społecznych NSZZ „Solidarność” zgłosiła szereg uwag do tego projektu dotyczących spraw pracowniczych. Niektóre z nich wprowadzono do nowej wersji projektu, którą opublikowano kilka dni temu. Uwzględniono w niej m.in. nasz postulat, by jeśli zajdzie potrzeba przekształcenia placówki, najpierw podpisano porozumienie ze stroną społeczną. Inne nasze propozycje na pewno będą jeszcze przedmiotem dyskusji w komisji trójstronnej.
 – Podwyżka wynagrodzenia będzie liczona podwójnie. Po pierwsze, wynika ona ze wzrostu średniej płacy z ponad 4900 zł w ubiegłym roku do ponad 5700 zł w tym roku. Ponieważ współczynniki wynagrodzenia są z nią powiązane, dla poszczególnych grup zawodowych płaca wzrośnie o 800 zł. Ponadto ustawa ma wprowadzić nowe, wyższe współczynniki, które są wynikiem stanowiska z listopada ubiegłego roku - powiedziała Maria Ochman przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”.
Przypomnijmy, Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia Rady Dialogu Społecznego podpisał w listopadzie ubiegłego roku wspólne z ministrem zdrowia stanowisko w sprawie podwyżki płac od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja ustawy ma przede wszystkim wprowadzić nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy. Zmienić się mają także współczynniki wynagrodzenia, które są związane ze średnią płacą. Ministerstwo Zdrowia zaś szacuje, że podwyżki w służbie zdrowia będą kosztowały ok. 7 mld zł.
 
Na podst.:TYSOL.pl
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »