Aktualności

Dzień Bezpieczeństwa w Pracy

28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Z tego względu Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 27 kwietnia 2022 roku zorganizowali seminarium, by promować i poszerzać wiedzę o bhp, również w kontekście pandemii COVID-19.

„Chroń życie – Szanuj życie” – referat o takiej tematyce wygłosił Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku, Marek Aleksiejuk

„Sytuacja epidemiologiczna COVID-19, a nowe wyzwanie w zakresie stwierdzenia choroby zawodowej” - o tej tematyce mówiła Państwowy Podlaski Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Ewa Jakubowicz.

„Bezpieczeństwo pracy, a COVID-19 oraz inne zagrożenia wynikające z aktualnej sytuacji”– to tytuł referatu który przedstawił Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku, Witold Karczewski.

Ostatnim punktem spotkania było podsumownie Seminarium którego dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Józef Mozolewski. 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »