Aktualności

Bieżąca sytuacja na rynku pracy – według GUS

Podwyżki płac mają na celu utrzymanie realnej wartości wynagrodzeń. Inflacja jest rekordowo wysoka.  Wynagrodzenia również rosną, jednak wzrost wynagrodzeń utrzymuje ich realną wartość.

Opublikowane w dniu 18 lutego br. przez GUS dane o przeciętnym wynagrodzeniu nie wskazują na narastanie spirali cenowo-płacowej w sektorze przedsiębiorstw - wskazali analitycy PKO BP. Zaznaczyli, że choć inflacja jest rekordowo wysoka, wzrost płac zapewnia utrzymanie realnej wartości wynagrodzenia.
Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. wyniosło 6 064,24 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. rdr. W grudniu 2021 r. płace wzrosły o 11,2 proc. rdr. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników zwiększyło się w styczniu o 2,3 proc. rdr.
W komentarzu do danych ekonomiści PKO BP podkreślili, że wyższy od oczekiwań wzrost zatrudnienia i niższy wynagrodzeń przełożył się na przyspieszenie dynamiki nominalnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw do 12,1 proc. rdr z 11,8 proc. rdr w grudniu. "W ujęciu realnym od 3 miesięcy fundusz płac rośnie o 2,5-3 proc. rdr pokazując, że sytuacja na rynku pracy pozostaje umiarkowanym wsparciem dla realnego wzrostu konsumpcji" - stwierdzili.
Jak zauważyli, zmiany podatkowe wprowadzone od stycznia 2022 roku sprzyjały wcześniejszemu wypłacaniu nagród rocznych i innych bonusów, na co wskazuje odchylenie zmian miesięcznych przeciętnego wynagrodzenia od wzorca sezonowego – w grudniu w górę, a w styczniu w dół. "Uśredniony wzrost płac za dwa ostatnie miesiące (10,4 proc. rdr) pokazuje nam, gdzie obecnie znajduje się trend wzrostowy wynagrodzeń" - dodali.
"Nominalne wynagrodzenie jest obecnie wyższe, niż wynika z trendu, który rysował się przed pandemią, jednak dane (również odsezonowane) nie wskazują na nasilenie tendencji wzrostowej. Chociaż inflacja jest rekordowo wysoka, sytuacja na rynku pracy napięta, bezrobocie zbliża się do rekordowo niskiego poziomu, a firmy raportują braki kadrowe, to dane nie wskazują na narastanie spirali cenowo-płacowej w sektorze przedsiębiorstw" - ocenili ekonomiści. "Wzrost płac jest wysoki, zapewnia utrzymanie realnej wartości wynagrodzenia, jednak nie widzimy na razie oznak jego przyspieszania" - dodali.
Odnosząc się do danych o poziomie zatrudnienia, analitycy ocenili, że odnotowany w styczniu wzrost zatrudnienia o 98 tys. etatów w dużej mierze wynika z corocznej weryfikacji próby badanych przedsiębiorstw. "W tym roku przeszacowanie to wyjawiło, że sytuacja na krajowym rynku pracy jest lepsza niż wskazywały publikowane w trakcie 2021 przez GUS dane o przeciętnym zatrudnieniu" - zauważyli.
Źródło: infor.pl
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »