Aktualności

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami w terminie do 31 marca 2022 r. każda   Organizacja Zakładowa/ Międzyzakładowa lub Podzakładowa zobowiązana jest złożyć zeznanie CIT-8 za 2021 rok do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. Zeznanie podatkowe można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Przy rozliczeniu elektronicznym (e-deklaracja) niezbędne jest podpisanie tego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, dlatego prosimy skorzystać z usługi osób, które rozliczały dane OZ w ub. roku. Organizacje, które korzystały z pomocy Regionu prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny z Panią Joanną Kraszewską. Informujemy, że istnieje także możliwość złożenia zeznania CIT-8 w formie papierowej. Oczywiście musimy mieć na uwadze obecne ograniczenia wprowadzane przez urzędy w związku z pandemią Covid-19. W ostateczności papierową wersję zeznania można wysłać tradycyjną pocztą zachowując termin wysyłki do 31 marca br.. 
 
Sprawozdanie finansowe w postaci dokumentu elektronicznego (e-sprawozdanie) z załączoną w pliku PDF informacją dodatkową oraz uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie składamy wyłącznie drogą elektroniczną. Sprawozdanie powinno być sporządzone do 31 marca 2022 r., a zatwierdzone i wysłane do Krajowej Administracji Skarbowej nie później niż do 30 czerwca 2022 roku, w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia uchwałą KZ.
 
W 2020 i 2021 roku w związku z pandemią Covid-19 na mocy stosownych ustaw i rozporządzeń były przedłużone terminy przedkładania różnych dokumentów, w tym tych do Krajowej Administracji Skarbowej – tj. terminy składania CIT i sprawozdania finansowego. Obecny stan prawny nie przewiduje takich okoliczności, dlatego prosimy o składanie w najbliższym czasie dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej w terminach wskazanych powyżej.
 
Więcej informacji na temat rozliczenia finansowego (także szczegółowe instrukcje wytwarzania i przesyłania dokumentów) w zakładce Dokumenty na naszej stronie internetowej.
 
Z poważaniem
Eugeniusz Formejster 
Wiceprzewodniczący ZR
 
 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »