Aktualności

„Uchwyty” szykują się do strajku

Organizacje związkowe działające w dawnych białostockich „Uchwytach” ogłosiły strajk rotacyjny, który ma się rozpocząć 24 stycznia o godz. 6.00 we wszystkich spółkach Grupy BISON, tj. FPiU Bison-Bial S.A., Bison S.A., Bison Nowe Technologie Sp. z o.o. i Odlewnia Białystok Sp. z o.o.

Wielomiesięczne negocjacje płacowe, w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowniczych nie doprowadziły do zawarcia porozumienia. Mediacje z udziałem mediatora z listy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, także nie przyniosły oczekiwanych efektów. Wspólna reprezentacja związkowa, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przeprowadziła wśród pracowników referenda strajkowe. Ponad 90 procent pracowników spółek opowiedziało się za strajkiem. Powołano komitet strajkowy, który zapowiedział prowadzenie czynnej akcji strajkowej oraz innych niż strajk, form akcji protestacyjnej, do czasu spełnienia żądań płacowych.
(mim)
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »