Aktualności

Pracodawcy z przestrzenią na podwyżki

Ciekawe wnioski płyną z danych ekonomicznych polskich firm. Zaprezentowane przez GUS, pod koniec ubiegłego roku dane pierwszego półrocza 2021 roku oznaczają, że ten okres, z punktu widzenia przedsiębiorcy, był najlepszym w całym XXI wieku. Wynik finansowy netto wyniósł 120,2 mld zł i był wyższy o 92,9% niż w analogicznym okresie 2020r. Co ważniejsze zysk netto osiągnęło aż ¾ przedsiębiorstw, a nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw niefinansowych wzrosły (w cenach stałych) o 8,3% r/r i wyniosły 72,2 mld zł w I poł. 2021 r.

Powyższe wyniki korespondują ze styczniowymi nastrojami przedsiębiorców. Indeks MIK (Miesięczny Indeks Koniunktury), opracowany przez Polski Instytut Ekonomiczny we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ilustruje sentyment i poziom optymizmu zarządzających firmami. Poziomem neutralnym MIK jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej - jej pogorszenie. Styczniowy odczyt jest o 4,2% wyższy niż w grudniu 2021r. i wskazuje równe 110 punktów.
Pomimo pandemii, podwyżek cen energii i inflacji, tak dobry wynik to, zdaniem ekspertów, efekt skali odbicia gospodarczego dokonanego w 2021 r. Z naszej, związkowej, perspektywy, szczególnie cieszy, że zarządzający przedsiębiorstwami deklarują potrzebę zwiększania zatrudnienia (tak ocenia co piąty ankietowany) i akceptują konieczność wzrostu wynagrodzeń (rekordowe 30% ankietowanych zakłada wyjście z taką inicjatywą). Życząc sobie utrzymania tych nastrojów w 2022 r. warto aby powyższe informacje wykorzystały te organizacje związkowe „Solidarności”, które niebawem rozpoczną negocjacje ze swoim pracodawcą.
pp
solidarnosc.org.pl

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »