Aktualności

Ulga dla tzw. klasy średniej

Od stycznia 2022 roku niektórzy pracownicy w ramach zmian wprowadzonych tzw. Polskim Ładem, będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej, odliczanej od dochodu, by zamortyzować wzrost obciążeń przez zmianę w rozliczaniu składki zdrowotnej. Ma ona być swego rodzaju rekompensatą dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy ze względu na wysokość uzyskanych dochodów straciliby w 2022 roku na zmianach podatkowych.
Z ulgi skorzystają ci pracownicy (oraz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowani na zasadach ogólnych), których miesięczny dochód wyniesie od 5.701 zł do 11.141 zł, ponieważ dla dochodów poniżej i powyżej tych kwot granicznych, ulga nie będzie miała zastosowania.
Polski Ład zlikwidował możliwość odliczenia części składki zdrowotnej w PIT w ramach ulgi w PIT (7,75 proc. podstawy wymiaru opłaconej składki, zmniejszające podatek). Aby uniknąć sytuacji, kiedy podatnicy, którzy płacą 17-procentowy podatek na tej zmianie stracą, wprowadzono „ulgę dla klasy średniej” dla pracowników osiągających przychody ze stosunku pracy w wysokości pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł w skali roku. Brak odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez te osoby. Sama ulga uwzględniana jest w rozliczeniu rocznym, jak również przez zakłady pracy przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.
Algorytm, który nalicza ulgę będzie ją stosował (wobec osób zarabiających miesięcznie między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto) według dwóch wzorów:
(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,
(A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł – w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.
Zarobki choćby o złotówkę poniżej lub powyżej tych kwot wykluczają z tej ulgi. Osoby zarabiające kwoty graniczne są więc w mało komfortowym położeniu. Osoby te mogą złożyć do pracodawcy pisemne oświadczenie o nieodliczaniu „ulgi dla klasy średniej” od dochodu. W ciągu roku co miesiąc będą wyższe podatki, ale gdy przy rozliczaniu rocznym PIT okaże się, że jednak jest się w limitach dla tzw. klasy średniej, wówczas będzie można odliczyć ulgę w całości.
Źródło: solidarnosc.gda.pl 
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »