Aktualności

Spotkanie opłatkowe w ZR

21 grudnia 2021 roku miało miejsce ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu połączone ze spotkaniem opłatkowym. Częsć robocza dotyczyła podsumowania działalności ZR w ostatnim roku oraz plany na najbliższy okres. 

Rolę gospodarza pełnił Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” - Józef Mozolewski, który wszystkim zebranym złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

 
W trakcie spotkania wyróżniono osoby szcególnie zaangażowane w działalność podlaskiej Solidarności okoliczmościowymi medalami,

Ze względu na okres pandemiczny, spotkanie miało ograniczony charakter, bez części artystycznej i bez zaproszonych gości.

Mamy nadzieję,  że juz w przyszłym roku, powrócimy do normalności i będziemy mogli ochodzić święta w sposób tradycyjny.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »