Aktualności

Stanowisko Rady Miasta Białegostoku

Rada Miasta Białegostoku w dniu 20 grudnia 2021 roku, przyjęła stanowisko w 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.  Rada Miasta Białegostoku składa hołd wszystkim ofiarom sytemu komunistycznego i wyraża najwyższy szacunek dla wszystkich, którzy zdobyli się na odwagę, żeby przeciwstawić się machinie zniewolenia Narodu Polskiego  - czytamy w stanowisku Rady Miasta Białegostoku.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »