Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

22 października 2012 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego  NSZZ „Solidarność”. Zebranie otworzył Przewodniczący ZR Józef Mozolewski,. 

Pierwszą część zebrania dotyczyła bieżących spraw związanych z  funkcjonowaniem struktur związkowych Regionu. Opracowano i omówiono szczegóły planowanych w najbliższym czasie działań i akcji protestacyjnych. W dalszej części obrady skupiły się na kwestiach związanych z sytuacją białostockiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Głównego Urzędu Miar wraz z jego oddziałami. W obydwu tych kwestiach Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” przyjął stanowiska.

Posiedzenie zakończyło zreferowanie wykonywanych zadań przez  poszczególne  oddziały ZR Podlaskiego oraz tematy społeczno-gospodarcze.

Stanowisko w sprawie zamiaru sprzedaży MPEC w Białymstoku - zobacz
Stanowisko w sprawie polskiej administracjimiar i administracji probierczej - 
zobacz

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »