Aktualności

Rocznicowa konferencja [fotorelacja]

W siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku odbyła się konferencja podsumowująca 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Została zorganizowana przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność” przy współpracy Oddziału IPN Białystok i CEN Białystok. Konferencja miała wymiar naukowy i edukacyjny.
Wśród uczestników konferencji byli: przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, dyrektor CEN Ryszard Chodyniecki, dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku Piotr Draus, przedstawiciele władz samorządowych, opozycjoniści i nauczyciele. IPN reprezentował dyrektor Oddział w Białymstoku - dr hab. Piotr Kardela wraz z prelegentami. Wstępem do odczytów było wykonanie wokalne utworu Jacka Kaczmarskiego „Mury”. Następnie dyrektor P. Kardela wraz z przewodniczącym Józefem Mozolewskim wręczyli okolicznościowe medale związane z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Otrzymali je działacze „Solidarności”, przedstawiciele opozycji antykomunistycznej i współpracownicy IPN w przygotowaniu rocznicowych obchodów.
W programie konferencji zaprezentowano stan  badań naukowych i ustalenia historyków Oddziału IPN Białystok na temat represji stanu wojennego i rozliczenia jego wykonawców:
-Kościół katolicki wobec represji stanu wojennego w województwach białostockim, łomżyńskim i suwalskim - dr hab. Krzysztof Sychowicz (Naczelnik OBBH IPN Białystok)
-Region Pojezierze NSZZ „Solidarność”. Od powstania do zniesienia stanu wojennego - dr Jarosław Schabieński (Naczelnik OBUWiM IPN Białystok)
-Represje stanu wojennego wobec opozycji politycznej na Białostocczyźnie - dr Bożena Koszel-Pleskaczuk (OBBH IPN Białystok)
-Rozliczenie wykonawców stanu wojennego w praktyce oddziałowej Komisji w Białymstoku - prok. Radosław Ignatiew (OKŚZpNP IPN Białystok)
-Prezentacja teki edukacyjnej IPN Stan wojenny w Polsce - Magdalena Dzienis-Todorczuk (OBEN IPN Białystok)
Konferencji towarzyszyła wystawa IPN „586 dni stanu wojennego”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Wojewoda Podlaski i Marszałek Województwa Podlaskiego.
 
 
   

 (mim)

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »