Aktualności

Stan wojenny - pamiętamy! [fotorelacja]

Nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku grupy milicyjno-esbeckie rozpoczęły aresztowania działaczy Solidarności w całej Polsce. Następnego dnia w niedzielę o godzinie 6. rano, Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego na obszarze całego kraju.
W 40. rocznicę tych wydarzeń, przedstawiciele Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, władz rządowych i samorządowych, IPN-u, Lasów Państwowych, służb mundurowych, członkowie  Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WiR”, złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pod tablicą poświęconą „Idei Solidarności” przy ul. Suraskiej 1.
 
 

Następnie w Archiwum Państwowym w Białymstoku odbyła się promocja publikacji naukowych związanych ze stanem wojennym na Białostocczyźnie. Dyrektor Archiwum dr Marek Kietliński dokonał prezentacji dokumentów historycznych oraz albumów z fotografiami  ze stanu wojennego. Uczestnicy spotkania dyskutowali o sposobie zachowania w pamięci zbiorowej i upowszechnianiu wiedzy na temat tych tragicznych wydarzeń, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków.

W Bazylice Mniejszej pw. Św. Rocha w Białymstoku odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Ofiar stanu wojennego. Arcybiskup Metropolita Białostocki gen. bryg. dr Józef Guzdek przewodniczył Mszy świętej. Po mszy św. odbył się apel pamięci przy tablicy poświęconej ofiarom stanu wojennego (ul. Lipowa 20).

(mim)

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »