Aktualności

Uroczystości rocznicowe

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy wejściu do budynku I Urzędu Skarbowego w Białymstoku, gdzie przed laty mieściła się historyczna siedziba białostockiej Solidarności, oraz prezentacja książki dr Marka Kietlińskiego i ks. dr Adama Szota „Stan wojenny na Białostocczyźnie”, to były kolejne części kilkudniowych obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, przygotowanych przez Region Podlaski NSZZ „Solidarność”, IPN oraz działaczy dawnej opozycji niepodległościowej.

Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Józef Mozolewski powiedział, że miejsce, gdzie została odsłonięta tablica ma znaczenie szczególne dla związku, bo „tu się wszystko zaczęło 41 lat temu”.

- Tu uczyliśmy się wszystkiego: demokracji, wolności, różnego rodzaju interwencji, które również były przedmiotem naszego działania, ale też miejsce w swojej historii tragiczne, bo zdeptane przez but milicyjno-zomowski który wkroczył tragicznej nocy stanu wojennego do naszej siedziby. 

Okazją do wspomnień i integracji byłych działaczy opozycji niepodległościowej, skupionych w Klubie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych (WIR) była promocja książki „Stan wojenny na Białostocczyźnie” Marka Kietlińskiego i ks. Adama Szota. Zawiera on relacje, wspomnienia i opowieści często cichych bohaterów tamtych dni z naszego regionu. 

 - To są relacje osób, które przeżyły stan wojenny, którego były świadkami oraz tamtych wydarzeń i to w zasadzie one są autorami tego opracowania - powiedział dr Marek Kietliński podczas prezentacji książki. 

(mim)

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »