Aktualności

Postulaty „Solidarności” i Polski Ład

W Gdańsku 22 listopada doszło do ważnego spotkania. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w siedzibie Komisji Krajowej z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą. Jednym z poruszanych tematów był Polski Ład. Spotkanie z premierem, w którym uczestniczył również przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, odbyło się z inicjatywy przewodniczącego Piotra  Dudy.

– Omówiliśmy najważniejsze sprawy bieżące – powiedział po spotkaniu z premierem. – Przekazaliśmy wspólnie z Krzysztofem Doślą na ręce pana premiera wyrazy wsparcia dla polskich służb zabezpieczających granicę z Białorusią, deklarując bardziej konkretne wsparcie w ramach naszej własnej akcji „Solidarność z Mundurem” – dodał przewodniczący. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami i dotyczyło licznych spraw bieżących, związanych zarówno z Polskim Ładem, jak i projektem obywatelskim Solidarności – „Emerytura za Staż”, który czeka na wyznaczenie przez marszałka Sejmu daty pierwszego czytania. W kwestii Polskiego Ładu, o którym będzie w najbliższym czasie bardzo głośno, związkowcy jeszcze raz podkreślili, że szczególnie w zakresie zmian podatkowych rządowy program realizuje wiele istotnych postulatów Solidarności. Nie tylko tych dotyczących wolnej kwoty od podatku, ale też wyższych progów dochodowych i zwolnienie z podatku dochodowego znacznej części składek związkowych. Warto przypomnieć, że w ramach Polskiego Ładu wprowadzona zostaje nowa ulga podatkowa, która może zachęcać do wstąpienia do związku zawodowego. W jaki sposób? Zmiana w ustawie o PIT wprowadza możliwość odliczenia składek związkowych od dochodu. Ulga ma wynosić nie więcej niż 300 zł. – Nareszcie oczekiwana przez związkowców od 30 lat zmiana ustawy o podatku dochodowym stała się faktem. Dzięki Solidarności będzie możliwość odliczenia składek związkowych od dochodu. To bardzo ważny krok w kierunku wzmocnienia dialogu społecznego i przede wszystkim bardzo ważna decyzja, jeśli chodzi o aspekt finansowy dla każdego pracownika – ocenił ten pomysł szef Solidarności. Podczas spotkania omówiono również niedawne spotkanie w Pałacu Prezydenckim w sprawie realizacji porozumienia z oświatową Solidarnością z kwietnia 2019 r. W tej kwestii do ważnego spotkania między związkowcami a ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem miało dojść w drugiej części tygodnia.

Przedstawiciele Solidarności rozmawiali z premierem także o projekcie unijnej dyrektywy o „adekwatnym wynagrodzeniu”, który jest nazywany również „europejską płacą minimalną”. Związek wyraził niezadowolenie z braku poparcia tego projektu ze strony polskiego rządu. – Przekazałem panu premierowi nasze niezrozumienie dla takiej postawy, szczególnie jeśli chodzi o wzmacnianie dialogu w ramach rokowań zbiorowych. W Polsce już taką europejską płacę minimalną mamy. Wprowadzenie jej w innych krajach Unii znacznie poprawi konkurencyjność naszej gospodarki – przyznał Duda. Warto przypomnieć, że głosowanie nad mandatem negocjacyjnym dotyczącym projektu dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w Unii Europejskiej odbędzie się już w tym tygodniu w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego. Wcześniej Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE przyjęła poprawki do projektu, które przez NSZZ „Solidarność” zostały przyjęte z dużym zadowoleniem. Solidarność aktualny projekt uznaje za dobrą podstawę do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską i Radą, gdyż w sposób zbilansowany i właściwy podchodzi do wyjściowego projektu przedstawionego przez Komisję Europejską. – Dlatego też namawiamy wszystkich europarlamentarzystów, którym jest bliska idea europejskiego modelu społecznego oraz idea sprawiedliwości społecznej, do głosowania za przyjęciem mandatu negocjacyjnego wypracowanego w duchu kompromisu w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego – zaznacza Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK.

Na podstawie: tvpinfo.pl

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »