Aktualności

Marsz Niepodległości - do „Solidarności”.

 

Po kuriozalnej decyzji TSUE w sprawie Turowa i nałożeniem w związku z tym kar finansowych na Polskę, związkowcy z "S" postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. – 22 października jedziemy pod Trybunał Niesprawiedliwości UE aby wręczyć pani prezes postanowienie o zamknięciu Trybunału. Tak jak oni chcą zamykać nasze zakłady pracy, kopalnie, elektrownie, odbierając dostęp do energii elektrycznej naszemu społeczeństwu – powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda. Działania związkowców poparło Stowarzyszenie Roty Niepodległości z najbliższymi jemu organizacjami: Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, Strażą Narodową oraz Strażą Marszu Niepodległości.

Do Przewodniczącego NSZZ Solidarność

Piotra Dudy

Panie Przewodniczący,

Koleżanki i Koledzy Związkowcy,

Polska kolejny raz zmuszona jest odpierać atak europejskiej machiny biurokratycznej. Tym razem pod maską ekologii i troski o zmiany klimatyczne Unia wymierza cios w polską stabilność energetyczną - strategiczny element funkcjonowania Państwa. Działania europejskiego aparatu represji reprezentujące głównie niemieckie interesy chcą zniszczenia i kolonizacji polskiej gospodarki. Wynikiem takich działań będzie nie tylko upadek polskich elektrowni, kopalń i utrata konkurencyjności polskiego przemysłu, ale odbije się to znacznie także na kondycji ekonomicznej polskich rodzin. W nowej odsłonie pruskiego imperializmu, który tym razem zamiast dominacji militarnej, jako oręż wybiera mechanizmy gospodarcze, Polska ma zajmować miejsce lennika. Niniejszym, dziękujemy NSZZ Solidarność i Panu Przewodniczącemu Piotrowi Dudzie za deklaracje protestu pod Trybunałem (nie)Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Podjęta przez Was walka jest niewątpliwie działaniem mającym na celu obronę polskiej racji stanu i interesu narodowego.

Z tego miejsca chcemy zadeklarować całkowite poparcie takich działań świadomi, że naszym polskim obowiązkiem jest wspólnie sprzeciwić się tyranii. Bronimy więc dziś elektrowni Turów, miejsc pracy i prawa do godnego życia tysięcy mieszkańców regionu, a przede wszystkim stajemy przeciwko tym, którzy naszym dzieciom i wnukom przypisali w najbliższych dekadach, a może i stuleciu, rolę bezwolnych wyrobników i pokornych wykonawców woli europejskich biurokratów. Jako Stowarzyszenie Roty Niepodległości z najbliższymi nam organizacjami: Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, Strażą Narodową oraz Strażą Marszu Niepodległości, wspólnie z Solidarnością i pod jej historycznymi sztandarami, chcemy być z Wami na ulicach Brukseli i Luksemburga.

Deklarujemy też Panu Przewodniczącemu oraz Związkowcom z Turowa wsparcie, logistyczne i organizacyjne w przygotowaniu i przeprowadzeniu protestu.

Wierzę, że wspólny wysiłek i autentyczna narodowa Solidarność pozwolą obronić naszą Ojczyznę przed tym haniebnym atakiem.

Z szacunkiem,

Robert Bąkiewicz

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »