Aktualności

Posiedzenie Zarządu Regionu

16 września br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność". 

Omówiono akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach stażowych. Z zadowoleniem przyjęto fakt, że jednym z elementów Polskiego Ładu będzie możliwość odliczenia od podatku dochodowego składki związkowej – o co Solidarność zabiegała od wielu lat. Przedmiotem obrad była bieżącą sytuacja społeczna i gospodarcza, także różnego rodzaju akcje protestacyjne. W dyskusji podkreślono, że w kwestii wzrostu wynagrodzeń w Polsce należy poszukiwać rozwiązań systemowych, które w perspektywie długoterminowej  ukształtują odpowiedni poziom wynagrodzeń i relacje pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi.  Takie rozwiązania należy wypracować w dialogu społecznym i uchwalić w stosownych ustawach.  Dla NSZZ „Solidarność” ważni są wszyscy pracownicy, a nie tylko wybrane grupy, które skrzętnie wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję zwiększając swoje wynagrodzenia kosztem innych grup pracowników.
Zarząd Regionu omawiał również sprawy bieżącego funkcjonowania Regionu, m.in. kwestie organizacyjne i proceduralne oraz sprawy finasowania swojej działalności. 
Podjęto decyzję o zwołaniu posiedzenia Walnego Zebrania Delegatów Regionu w dniu 16 października br. w Mońkach.

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »