Aktualności

Zakaz handlu w niedziele zgodny z konstytucją

Przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni są zgodne z ustawą zasadniczą – orzekł 27 lipca br.  Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że część kwestionowanych przepisów nie narusza konstytucji, a w stosunku do innych umorzył postępowanie.

TK rozpoznawał sprawę na skutek wniosku Konfederacji Lewiatan. Wnioskodawca argumentował m.in., że przepis wprowadzający wyjątki od zakazu handlu (m.in. dla stacji paliw, placówek pocztowych) może naruszać konstytucyjny zakaz dyskryminacji. Ich inny zarzut dotyczył pozbawienia pracowników sektora handlu prawa do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni. Według Lewiatana, taka ingerencja w wolność pracy jest nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawa. Inne zarzuty dotyczyły m.in. niepoprawnego według Lewiatana sformułowania przepisu definiującego niedziele i świąt na potrzeby ograniczeń w handlu. Według wnioskodawcy, nie da się go poprawnie zinterpretować i zaimplementować, a tym samym narusza on zasady: demokratycznego państwa prawnego, poprawnej legislacji, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Pracodawcy zakwestionowali też zbyt krótkie vacatio legis ustawy (23 dni). Sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski przypomniał, że organizacje związków zawodowych nie są uprawnione do reprezentowania interesów pracodawców, zaś organizacje pracodawców nie są uprawnione do reprezentowania interesów pracowników. Dlatego też TK orzekł o zgodności z konstytucją wyłącznie przepisów, które dotyczą pracodawców. W stosunku do przepisów dotyczących pracowników, umorzył postępowanie, orzekając, że Konfederacja Lewiatan nie ma legitymacji do ich kwestionowania. TK podniósł też, że wnioskodawca nie określił problemu konstytucyjnego dotyczącego tych przepisów. Zgodne z konstytucją według TK są art. 3 p. 7 ustawy (dotyczący definicji niedzieli i świąt) oraz oraz 18 (dotyczący vacationis legis). Umorzenie postępowania dotyczy art. 5 i 6 ustawy, które zdaniem Lewiatana różnicują pracowników co do swobody wykonywania przez nich pracy w określone dni. Jakie mogą być skutki wyroku? Orzeczenie oznacza, że dotychczasowe przepisy o zakazie handlu nadal obowiązują. Nie można wykluczyć jednak ich nowelizacji. Według zapowiedzi posła PiS Janusza Śniadka, w Sejmie jest już projekt, który ogranicza wyjątki od zakazu, m.in. możliwość powoływania się na status placówki pocztowej. 

 
Źródło: gazetaprawna.pl
 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »