Aktualności

Zdalne Posiedzenie Zarządu Regionu

21 grudnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność". Ze względu na pandemię Covid - 19, posiedzenie miało charakter zdalny przy wykorzystaniu platformy elektronicznej. 

Mimo nietypowych warunków, udało się zrealizować porządek zebrania. Przewodniczący ZR - Józef Mozolewski, przedstawił sprawozdanie z prac poszczególnych działów Zarządu oraz ogólną sytuację w Regionie. Uczestnicy posiedzenia podzielili się informacjami ze swoich zakładów pracy. 

Omówiono również funkcjonowanie programów rabatowych, wydawanie Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej ( która także upoważnia do uzyskiwania zniżek ) oraz inne akcje promocyjno - rozwojowe. 

Jako wzór działąń rozwojowych, Przewodniczący Zarządu Regionu wskazał Międzyregionalną Podlaską Sekcję Pożarnictwa, na której czele stoi Maciej Łozowski - członek Zarządu Regonu. Wspomniana sekcja systematycznie zwiększą liczebność swoich członków, a w ostatnim czasie swoją działalnością objęłą  Komendę Powiatową PSP w Zambrowie i Komendę Powiatową PSP w Sokółce.

Również w ostatnim czasie została zarejsstrowana nowa organizacja związkowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nsiennictwa w Białymstoku. Witamy w szeregach podlaskiej Solidarności.

Na zakończenie Przewodniczący ZR symbolicznie podzielił się opłatkiem i zakończył posiedzenie

 

 

NSZZ "Solidarność"

Region Podlaski
ul. Suraska 1
15-093 Białystok
tel. (85) 748 11 00
więcej informacji »